Förbundet har deklarerat sin solidariska hållning till andra fackförbund i frågan rörande planerad övertid. Som ett led i detta flaggar vi nu upp en appell för att  Arbetstidsnämnden måste upphöra – då dess verksamhet är att betrakta som samhällsfarlig. Vi har haft möte med Sveriges kommuner och regioner (SKR), dels angående den solidariska handlingen för att arbeta mot planerad övertid, men vi meddelar även vår mening kring vikten av individuella arbetstider och behovet av stärkt beredskap.     

Ambulansförbundet har inte varslat om stridsåtgärder gentemot SKR och Sobonas medlemmar utan är i frågan om planerad övertid i linje med Vårdförbundets hållning. Ambulansförbundet vidtar således inte egna stridsåtgärder utan flaggar upp stöd i en i en för förbundet mångårig viktig fråga. Det ska sägas att det är av ytterst vikt för Ambulansförbundet att oskicket med en Arbetstidsnämnd måste upphöra då dylika påhitt skadar vår arbetsmiljö i betydande utsträckning. Det finns inte heller några tecken på att regionerna har för avsikt att möta skrivningar om mindre flexibla scheman (tolkning av vilotidsregler) - vilka skulle innebära mängder av anställningar av ambulanspersonal.  
 
Vi tar tacksamt emot möjlighet till dialog i frågan om situationen vid din arbetsplats. 

Med vänliga hälsningar 
 
Lars Hansson
Förbundsordförande
ALARM-Ambulansförbundet 
 

ALARM-Ambulansförbundet tar den növändiga debatten kopplat till prehospitala frågor. Vi är en återkommande remissinstans och kommenterar regelbundet händelser kopplade till ambulansverksamheten i Sverige. Här har vi samlat ett litet axplock från den offentliga debatten och dess olika skeenden.  Vi skriver också en hel del krönikor och debattartiklar i olika tidningar och magasin. 

----    ----    ---- 

 

Debatten kring arbettider har pågått under många år. Tyvärr har många arbetsgivare en närmast valhänt och livegen syn på ambulanspersonalens arbetstider. Inte sällan har planerad övertid cementerats in i ambulansverksamheten, vilket skapar en osund arbetsmiljö där framförallt föräldrar drabbas negativt.  I en debattartikel i Dagens Medicin så beskriver vi problemen med den unkna synen som flera arbetsgivare har avseende föräldraskap. 

Många arbetsgivare kan stundom tycka att Ambulansförbundet är är både jobbiga och tjatiga. Det händer även att arbetsgivare och olika aktörer kopplade till den prehospitala verksamheten har svårt för våra remissvar, krönikor, debattartiklar eller granskningar av olika verksamheter.
I fråga om arbetstider för prehospital personal finns tyvärr en unken syn på flera håll, men det finns även välgörande undantag. Dessa goda undantag som borde vara norm kännetecknas av att du kan vara förälder men ändå ha din tjänst kvar vid ambulansen. Där kommer du inte kallas till HR för att du ska skynda iväg efter arbetstidens slut för att hämta dina familjemedlemmar på förskolan eller hinna med det där viktiga samtalet på barnens skola.

Att få sluta sitt arbete i tid är överhuvudtaget inget man ska behöva bråka om. Arbetsgivarna måste skärpa upp sig ordentligt i dessa frågor.
I solidaritet med våra kollegor!

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/en-unken-syn-pa-ensamstaende-foraldrar/

Frågorna om "Flaggning" har förbundet drivit sedan starten.  Vi står nu enade och många fackförbund talar tydligt om behovet. Även beslutsfattare från olika partier reser frågorna och även arbetsgivare gör ansträngningar för att realisera flaggning. Förbundet har medverkat i flera utredningar och som remissinstans är vårt budskap solklart - FLAGGNING BEHÖVS! 

Att bli våldsamt attackerad, trakasserad eller hotad när man kommer för att hjälpa en sjuk eller skadad människa, är milt sagt existentiellt omskakande. Att veta att SOS Alarm (alarmeringen) trots kända risker inte får eller kan flagga ut farliga personer som inte polisen responderar på med mindre än flera enheter är inte annat än verklighetsfrånvänt. 

"Jag har aldrig sett en sådan uppslutning som vi nu ser prov på. För bara tio år sedan var frågorna om flaggning inte sällan kontroversiella och ledde till debatter mellan vissa fackförbund", säger Lars Hansson, riksombudsman och specialistsjuksköterska i Gävleborg. "Tillsammans med Polisförbundet och Brandmännens Rikskförbund gjorde vi flera gemensamma framträdanden på temat - nu står alla blåljusfack samlade i enighet," säger Henrik Johansson, förbundsordförande vid Ambulansförbundet.

google37d1320978786205.html