Mindre
friare
Vassare!

Ambulansanställdas fack- och branschförbund

Oro på ambulansstationerna runt om i NORRBOTTEN när personal förflyttas och ersätts relaterat till COVID-19. Ambulansförbundet ser nu över Region Norrbottens agerande när det kommer till personalgruppen och patientsäkerheten. - Förbundsordförande Henrik Johansson som i detta nu riktar sin blick mot Norrbotten har ett tydligt meddelande till ambulanspersonalen i Norrbotten: ”Vi överväger alltid ett skyddsstopp och det är nu dags att flera ansluter sig till ambulansförbundet, i tider som dessa visar det sig tydligt vilket fackförbund som besitter kunskap och hands-on agerande för ambulanskollektivet. Ju flera medlemmar vi har i en region desto mer resolut och tyngre kan vi agera! #ambulans #ambulanssjuksköterska #ambulanssjukvårdare #ambulanssjukvård
google37d1320978786205.html