Mindre
friare
Vassare!

Ambulansanställdas fack- och branschförbund

FACKLIG PÅVERKAN GENOM MBL: En föreställning som sedan länge ofta görs gällande är att Ambulansförbundet inte skulle äga förhandlingsrätt. Så är inte fallet. Förstärkt förhandlingsrätt för icke kollektivavtalsbundna organisationer beskrivs tydligt § 13 Medbestämmandelagen (MBL). Ambulansförbundet förhandlar regelbundet med arbetsgivare, och driver även ärenden i domstol. Ambulansförbundet fungerar också som remissinstans. #ambulansforbundet #ambulansfacket #ambulans #arbetsmiljö #arbetsrätt #fackförbund #lön #löneförhandling #ambulanssjuksköterska #ambulanssjukvårdare #sjuksköterska
google37d1320978786205.html