Mindre
friare
Vassare!

Ambulansanställdas fack- och branschförbund

Ambulansförbundet kartlägger införande respektive borttagande av ”jour” i riket. Vi ser att jour inte sällan införts utan riskanalyser på många ställen och att majoriteten av ambulanspersonalen inte vill ha med jour att skaffa - framförallt då jour inte är lämpligt i yrken med 90 sekunders inställelsetid. Den verkliga tiden på arbetsplatsen blir betydande och påverkar personer med ambulansanställning mycket negativt. Lars Hansson, riksombudsman vid Ambulansförbundet säger att jour är en unken kvarleva från tankar om ambulanspersonals livegenhet och att jouren måste skrotas. Jour är ett kryphål som facken gemensamt måste täppa till. För arbetsgivaren är det pengar och ett skäl att inte anställa tillräckligt med personal eller dimensionera verksamheten med nödvändig överkapacitet.
google37d1320978786205.html