Mindre
friare
Vassare!

Ambulansanställdas fack- och branschförbund

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en viktig samhällsfunktion. Tyvärr erfar vi hur IVO också blivit något vissa arbetsgivare använder i frågor om dolda eller framtvingande uppsägningar. En anmälan till IVO kan ligga öppen i flera år och minska en persons attraktivitet på arbetsmarknaden, vilket arbetsgivare vet. I majoriteten av fallen läggs ärenden ned men under tiden (i väntan på utredning) så kan presumtiva arbetsgivare vid bakgrundskontroll få veta att det pågår ett IVO-ärende. Självklart ska missförhållande och fel anmälas, men handläggningstiderna måste bli betydligt kortare och även ta hänsyn till motiven hos anmälaren. Inte sällan följer IVO-anmälningar eller hot om desamma, med egna uppsägningar.
google37d1320978786205.html