Mindre
Friare
Vassare!

Fack- och branschförbund för prehospital personal

SAMMANHÅLLNING & SOLIDARITET 

Göteborgs-Posten idag: "Sahlgrenska universitetssjukhuset bedriver bland annat ambulanssjukvård i Göteborg. Verksamheten har länge brottats med bemanningsproblem och eftersatt utbildningstid för ambulanspersonalen. Planeringen inför sommarmånaderna haltar och har inneburit att ambulanspersonal ofta får jobba stora och ohälsosamma mängder övertid. Den här sommaren ska Sahlgrenska bemanna akutambulanser med icke legitimerade sjuksköterskestudenter. Hela idén är livsfarlig men den har hamrats igenom och ska realiseras trots att personalen och vi från Ambulansförbundet slår larm och kommer med konstruktiva förslag på hur de kan lösa sina mångåriga problem. Det finns en rad skrämmande exempel med verksamheter som använder icke färdigutbildad personal i akutambulanser. Dels är patientsäkerheten direkt hotade då det ofta är den icke legitimerade studenten som hamnar bak i ambulansen med den svårt sjuka patienten. De får inte iordningställa eller ge patienten några andra läkemedel än medicinsk syrgas. Ironiskt nog får dessa vikarier inte heller använda blåljus och sirener, så inte sällan uppstår en form av moment 22. Den som får betala priset för detta är svårt sjuka och dess anhöriga. Sahlgrenska har nu flyttat yrkeshögskoleutbildade ambulanssjukvårdare till sjuktransportfordon. Det hade varit avgjort en betydligt bättre plats för en student att få vara behjälplig i en sjuktransport eller liknande under sommarmånaderna. Det är inte schysst mot någon att utsätta sjuksköterskestudenter för något de ska bära med sig i hela livet. För patienterna ska chanstagning aldrig förekomma. En akutambulans är helt enkelt inte rätt plats för sjuksköterskestudenter." Länk till hela texten: https://www.gp.se/fria-ord/livsfarlig-ambulanssjukv%C3%A5rd-m%C3%A5ste-upph%C3%B6ra-1.90695286 #ambulans #ambulanssjukvård #ambulanssjukvårdare #ambulanssjuksköterska #sahlgrenska #vgr #västragötaland
google37d1320978786205.html