Mindre
Friare
Vassare!

Fack- och branschförbund för prehospital personal

SAMMANHÅLLNING & SOLIDARITET 

En föreställning som fortfarande ofta felaktigt görs gällande, är att Alarm Ambulansförbundet inte skulle äga förhandlingsrätt. Så är inte fallet. Förbundet förhandlar regelbundet med landets ambulansarbetsgivare. Förbundet har fått en hel del frågor om detta från Västernorrland. Förstärkt förhandlingsrätt för icke kollektivavtalsbundna organisationer stipuleras tydligt § 13 Medbestämmandelagen (MBL). I § 13 har arbetsgivarens (AG) förhandlingsskyldighet enligt 11 och 12 §§ utsträckts till att gälla gent­emot arbetstagarorganisationer som inte har kollektivavtal med AG. Olika beslut eller åtgärder som särskilt berör medlem i sådan organisation skall förhandlas. Före exempelvis en omplacering av en enskild arbetstagare, som tillhör en icke kollektivavtalsbunden organisation, är arbetsgivaren enligt 13 § skyldig att jämlikt 11 § ta upp förhandling med den arbetstagarens fackliga hemvist. LAS och MBL, står över kollektivavtalet. Förbundet ser inget egenvärde i ett kollektivavtal, så länge det inte har brett stöd i medlemskollektivet. Det är också viktigt att understryka att alla anställda tillförsäkras de rättigheter som ett kollektivavtal frambringar. Förbundet har alltså förhandlingsrätt enligt MBL i alla lägen, oavsett eget kollektivavtal eller ej. Du behöver aldrig uppge om du är medlem i facket. Om arbetsgivare frågar om facklig tillhörighet kränker de föreningsrätten som är inskriven i svensk grundlag. #ambulans #ambulansförbundet #ambulanssjuksköterska #ambulanssjukvårdare
google37d1320978786205.html