Mindre
Friare
Vassare!

Fack- och branschförbund för prehospital personal

Ambulanspersonal och representant från Ambulansförbundet deltar i programmet Efter Fem på TV4 idag måndagen den 9 oktober, där frågan om ambulansberedskap och arbetstider kommer diskuteras. Det händer en hel del inom Sveriges kommuner och regioner (SKR) just nu. Det som SKR tidigare med emfas framförde var ett EU-direktiv ristat i sten, som inte gick att göra några undantag från, visar sig alltmer varit en grov feltolkning. SKR sitter i dagarna tillsammans med representanter från andra arbetstagarorganisationer och hanterar ansökningar om dispenser (dvs just undantag från direktivet som benämndes som ”lag” mm). Hanteringen av dispenser sker utan insyn och avgörs alltså av representanter från SKR och några fackförbund. Det är via fackförbunden arbetsgivare ansöker om dispens. Uppenbarligen går det alltså utmärkt att för SKR och facken att undanta exempelvis blåljuspersonal från det som tidigare beskrevs som EU:s stentavlor. Vad som ändå är en tydlig signal kring det allvarsamma läget är att flera arbetsgivare nu ansöker om dispens och även förhandling om lokala avtal. Flera arbetsgivare kommer av logistiska bemanningsskäl inte heller kunna ställa av ambulanser och rekrytera ambulanspersonal. På flera platser gör även invånarna upprop mot det som i praktiken blir kraftigt försämrad beredskap. Vårdföretagarna är mycket kritiska till den modell regioner och kommuner slagit sig in på (dessa förhandlingar pågår). Ambulansförbundet får sedan en tid in mycket medlemsansökningar och även intiativ för stormöten på olika platser. Tack till alla er (oavsett facklig hemvist) som kämpar för mer sunt förnuft i arbetstidsfrågan, som också handlar om att värna ambulansberedskapen och att inte förhandla fram försämringar i scheman bakom lyckta dörrar. #ambulansforbundet #ambulansfacket #ambulans #arbetsmiljö #arbetsrätt #fackförbund #arbetstid #övertid #ambulanssjuksköterska #ambulanssjukvårdare #sjuksköterska
google37d1320978786205.html