Ambulansförbundet

Sveriges enda bransch och- fackförbund för ambulanspersonal.

Ambulansförbundet är ditt naturliga val av facklig tillhörighet om du arbetar med prehospital sjukvård. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att du jobbar i en bil, vi organiserar personal på land, till sjöss och i luften.  Vi välkommnar alla kategorier av personal. Ambulansförbundet är politiskt oberoende.

Vi är sveriges enda ambulansfack och vår kunskap i branschen går inte att ta miste på, alla företrädare arbetar aktivt i ambulans i någon grad. Vi vet vad det handlar om, vi är hemma i den arbetsmiljö vid företräder, våra medlemmar är våra kollegor och därför är vi ofta slagkraftiga i förhandlingar med arbetsgivaren och vi har under åren gjort skillnad i otaliga förhandlingar både kollektiva och enskilda ärenden.

Styrelsen för förbundet jobbar ofta på central nivå med utveckling av branschen för att på så vis förbättra arbetsmiljön för medlemmar och kollegor.

Vi är idag ett fritt fackförbund obundna till avtal med arbetsgivaren men alla medlemmar innefattas naturligtvis av rådande kollektivavtal som alla andra. Det är kort och gott ingen skillnad för dig som arbetstagare gällande dina arbetsvillkor.

Vårt mål är att teckna ett eget avtal med arbetsgivaren som är anpassat till vår bransch och oss som ambulanskollektiv. Ditt medlemsskap är av central betydelse för den målsättningen.

google37d1320978786205.html