Förbundsstyrelsen

Henrik Johansson
T.F. Förbundsordförande,
Förbundssekreterare
073-343 55 00

Lars Hansson
1:a Vice Förbundsordförande
Förhandlingschef
073-343 55 02

Gordon Grattidge
2:a Vice Förbundsordförande 
Förbundsstrateg
073-356 43 55

Bengt Olsson

Förbundsekonom
073-343 55 03

Malin Marklund
Ledamot, Medlemsansvarig
073-343 55 04

Kai Koivumaa
Ledamot, Förbundsombudsman

Sven-Gunnar Lundin
Ledamot

Jonas Sjöström
Ledamot

Christopher Eriksson
Supleant

För att skicka mail till någon i förbundet: förnamn.efternamn@ambulansforbundet.se

google37d1320978786205.html