nytt från förbundet

2018 > 03

Det är med stolthet vi presenterar våra tre medlemmar som ska representera Ambulansförbundet i European EMS-Championships i Köpenhamn under April. Det är Malin Marklund, Åsa Hansson och Johanna Jakobsson-Åhl som alla tre har sin anställning på stationen i Boden. En erfaren trio som kommer att få tävla mot övriga lag från bland annat England, Schweiz, Danmark, Portugal och Nya Guinea! 
Ambulansförbundet tillsammans med våra partners Taiga och Ambulansproduktion som gör vårt deltagande möjligt önskar damerna ett stort lycka till, vi kommer naturligtvis att finnas vid deras sida för att stötta och heja fram dem. 
Läs hela inlägget »

Regeringen drog under förra året i startsnöret för Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:03). Utredningen ska bland annat:

  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
  • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Ambulansförbundet är historiskt sett ett mycket fredligt fackförbund och vi är inte konfliktbenägna. Bortsett från någon enstaka övertidsblockad i förbundets begynnelse har vi löst våra meningsskiljaktigheter med arbetsgivaren genom förhandlingar och/eller ställningstagande i olika förändringar och arbetsmiljöfrågor som berört våra medlemmar. Vi har stor branschkunskap och använder den och närheten till våra medlemmar som vårt främsta vapen i meningsskiljaktigheter. 

Stridsåtgärdsutredningen  är sprungen ur en långdragen konflikt mellan Hamnarbetarförbundet och APM-Terminals i Göteborg, där det svenska näringslivet tycks ha blivit lidande av att containerbåtar inte har lossats och lastats i tid och det är enligt mig mot den bakgrunden regeringen genom utredningen vill inskränka på konflikträtten. Det är anmärkningsvärt hur Regeringen klampar in i en enskild konflikt på arbetsmarknaden och höjer fingret för grundlagsförändringar. Konflikten står mellan Hamnarbetarna och arbetsgivaren, ingen annan. 

Om de förslagen som nu växer fram blir verklighet är vi oroliga för att möjligheterna att kunna företräda våra medlemmar och teckna kollektivavtal begränsas, arbetstagare skulle antingen tvingas kvar i fackförbund som de inte anser för deras talan och sak eller saknar kunskap och intresse om deras arbetsförhållanden eller så skulle de vilket vi sedan länge sett en trend av välja att vara oorganiserade. Vi ser dessutom stora risker med så kallad avtalshoppning vilket skulle innebära att arbetsgivare kan välja att teckna kollektivavtal med organisationer som erbjuder billigare villkor, utan att andra fack kan agera.

Vi som fackförbund är dock inte nämnvärt oroade då utredningen har kritiserats mycket hårt från såväl merparten av övriga arbetstagarorganisationer till forskare och sakkunniga på området. 

Att försöka lösa konflikten i Göteborg med ett quick fix genom att begränsa och lagstifta kommer att visa sig dyrköpt i framtiden och jag anser att regeringen är ute på riktigt tunn is och närmar sig ett historiskt klavertramp av rang. Utredningen måste förpassas till regeringskansliets miljösortering och skämskuddar bör införskaffas.

Gordon Grattidge 
Förbundsordförande 
Ambulansförbundet

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundets ordförande jobbar för tillfället med att granska och besvara delbetänkandet i Blåljusutredningen, det vill säga den bild och de förslag på åtgärder som har lämnats av utredningen. Som remissinstans har Ambulansförbundet varit delaktig i det som  nu presenteras i utredningen samt att förbundet före den 5 april kommer att lämna sin kommentar kring utredningens delbetänkande. Det är berättelser från er medlemmar  tillsammans med annan fakta som har legat till grund för förbundets yttrande. Tack vare er har frågan uppmärksammats och slutligen lett till en utredning, ni har nått ända fram till Regeringes utredare, tack för att ni delar med er. 

Läs hela inlägget »

Häng med oss!

FÖRBUNDS-TV

Ambulansförbundets lag i European EMS-Championships

AMbulansförbundet på facebook

Samarbetspartners & Sponsorer

google37d1320978786205.html