nytt från förbundet

2018

Ambulansförbundet välkomnar Conny Engstrand som förbundsjurist. Conny har verkat som jurist i närmare tjugo år och är främst inriktad på arbetsrätt. Conny bedriver sin juridiska verksamhet i advokatbyrån Nordström Advokater. 
Vi ser fram emot ett bra samarbete med Conny och vi har redan fått ett smakprov på Connys arbetsrättsliga kunskaper i en nyligen avslutad tvisteförhandling. 
Läs hela inlägget »

Antalet kollegor i Norrbotten som väljer att ansluta sig till Ambulansförbundet ökar och det ger ringar på vattnet, intresset är stort och vi har tillfrågats om vi kan tänka oss att åter igen göra stationsbesök i Haparanda och Kalix, självklart vill vi det! Den här gången kan ni träffa förbundsordförande Gordon Grattidge och Norrbottens två ombud Kai Koivumaa och Malin Marklund. Klockan 12.00 i Haparanda och klockan 16.00 i Kalix den 9:e november. Kom förbi och lyssna på information om Ambulansförbundet, passa på att ställa frågor eller bara för att ta en kopp kaffe och snacka ambulanssjukvård. Det är även ett ypperligt tillfälle att ansluta sig till Sveriges enda renodlade fack- och branschförbund för ambulanspersonal. Välkomna!  

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet finns tyvärr inte med på pågående CISA-konferens i Växjö som planerat och annonserat. Vi försökte in i det sista att kraftsamla företrädare för att åka till Växjö och representera förbundet i vår monter. Men av olika anledningar löste det sig inte som vi ville och vi fick välja att utebli den här gången. Vi hoppas att kunna möta er på andra platser framöver. 

Läs hela inlägget »
De flesta av oss är bekanta med skyddsmask -90, den har en längre tid funnits i de flesta persedelväskor med personlig utrustning. Majoriteten av arbetsgivare har valt skyddsmask -90 som flyktmask åt sina arbetstagare. Arbetsmiljöverket har sagt sitt kring förbudet av fortsatt användning och hänvisar till att den inte är CE-godkänd och märkt. En byråkratisk petitess kan vi som arbetar på fältet tycka och vi som fack- och branschförbund kan anse att det känns fyrkantigt och stelbent, men vi har att förhålla oss till detta precis som övriga lagar och förordningar. Ibland slår det fel och vi tycker att det är olyckligt att man inte kunnat förutse eller korrigera märkningen över tid. Att driva vidare fortsatt användning av skyddsmask -90 är inte konstruktivt och hjälper inte våra medlemmar men däremot anser vi att arbetsgivarna om de inte redan har gjort det omgående förser sin personal med likvärdig utrustning. Är detta inte möjligt under överskådlig tid anser Ambulansförbundet att en konsekvensanalys inriktad mot risker bör göras helt enligt ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utifrån det  bör arbetsgivaren skyndsamt utarbeta reviderade arbetsbeskrivningar och riktlinjer som kan vara aktuella kopplade till frånvaron av skydds/flyktmask.
Arbetsmiljöverket angående skyddsmask -90.
https://www.av.se/nyheter/2018/darfor-stoppas-skyddsmask-90/
​​​​​​​
Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet ställer ut på årets FLSA-Kongress i Örebro 2-4 oktober. Vi kommer att finnas som utställare på mässan i en väl tilltagen monter som kommer att inbjuda både till samtal och aktivitet. Vi hoppas att vi ses där!

Läs hela inlägget »
Du som är medlem i ambulansförbundet - kom ihåg att kontakta mig om du ändrar adress! Många glömmer detta, och får då tyvärr inte tidningen Samverkan 112 i brevlådan och den vill vi ju såklart som medlemmar gärna ha! Så flyttar du, skicka mig ett meddelande via formuläret under fliken medlemsärende så vi har din nya adress! Önskar alla där ute en riktigt trevlig helg!
Hälsningar Malin, medlemsansvarig Ambulansförbundet
malin.marklund@ambulansforbundet.se 
Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet har efter fattat beslut att långsiktigt arbeta för att sluta kollektivavtal med arbetsgivarna  haft möte med Vårdföretagarna  som är de privata ambulansaktörernas arbetsgivarorganisation det vill säga för att nämna några exempel, Falck, Premedic, Samariten, Aisab och motsvarande. Vårdföretagarna är vad Sveriges kommuner och landsting (SKL) är i landstings- och regionsdrivna ambulansorganisationer. Det är med Vårdföretagarna kollektivavtal sluts mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation. Förbundsordförande Gordon Grattidge och vice förbundsordförande Lars Hansson träffade Vårdföretagarnas arbetsrättsjurist Tomas Bengtsson som är avtalsansvarig för området ambulans. Det blev ett givande inledande möte, där Gordon och Lars fick tillfälle att presentera vår organisation och våra intentioner och målsättningar vilket bland annat är att stärka vår relation med arbetsgivarna och visa att vi har mycket att tillföra när det kommer till branschens utveckling och hur det skulle gynna både våra medlemmar och arbetsgivaparten att sluta ett avtal med oss. Första steget är taget nästa steg är att träffa Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet har under åratal tampats med hård arbetsbelastning och därför har vi under de senaste två åren satsat resurser på att stärka upp vår organisation. Så här säger förbundsorförande Gordon Grattidge om situationen:
- Ambulansförbundet är ett litet fackförbund och genom åren har det drivits av eldsjälar och så ser det ut även idag. Eldsjäleri är den bästa smältdegeln för att komma framåt men i längden blir det påfrestande för alla oavsett vilken kapacitet man tror sig ha. Dom flesta av oss inom förbundet har en heltidsanställning bredvid sitt engagemang i förbundet, den största delen av det fackliga arbetet sköts på lediga dagar, kvällar och nätter och inte sällan tas semester ut för att kunna delta vid medlemsmöten, förhandlingar eller andra viktiga sammanträffanden. I takt med att förbundet växer är det periodvis mycket arbete med exempelvis medlemsärenden, fackliga förhandlingar, utredningsarbeten, kongresser och marknadsföring. Det är ett hårt arbete och organisationen blir sårbar när vi är så få, vi får allt för ofta prioritera och arbetslistan är lång, både vi, våra familjer och medlemmarna blir i slutänden lidande. Lösningen på det är att tillföra mera bränsle, alltså mer engagemang och det tycker jag vi har lyckats med nu, dom här fem är riktig tändvätska och sitter på mängder med bra ideèr!  Men vi nöjer oss inte där utan vill engagera ännu flera. Så medlemmar som känner sig nyfikna eller hugade är välkommna att höra av sig till oss.
I våras utbildades fyra nya medlemmar i facklig kunskap, arbetsrätt, förhandlingsteknik, förbundets historik m.m. En ombudsmannautbildning på grundnivå. Christopher Eriksson, Västerås, Jonas Sjöström, Umeå, Kai Koivumaa, Haparanda och Sven-Gunnar Lundin, Uppsala och tillsammans med Malin Marklund är dom resultatet av senaste årets satsning. Vi välkommnar samtliga med öppna armar och hoppas att detta tillskott av energi ska fortsätta att föra Ambulansförbundet framåt. 

Läs hela inlägget »

Förbundets medlemsansvarige Gustaf Lindgren har själv valt att lämna sin funktion hos Ambulansförbundet. Gustaf behåller naturligtvis sin plats i förbundsstyrelsen men har av olika skäl valt att avsäga sig sitt ansvarsområde. Istället kommer Malin Marklund att efterträda honom. Malin är för dagen kontaktperson och företrädare för medlemmar i Norrbotten. Malin kommer att se till så att det så långvarigt haltande arbetet med vår nationella medlemshantering styrs upp. Medlemsansökningar och urträden kommer att passera Malins bord och det kan hända att ni blir uppringda av henne om ni väljer att bli medlemmar eller lämna oss. Rollen som medlemsansvarig är mycket viktig för att förbundet ska fungera och vi är säkra på att Malin passar utmärkt för uppgiften, bortsett från att hon är en duktig kollega och utåtriktad så är Malin väldigt noggran och hon kommer att se till så att jobbet blir gjort. Välkommen Malin! 

Läs hela inlägget »

European EMS-Championships närmar sig och förbundets lag laddar upp för fullt inför utmaningen nästa vecka i Köpenhamn. Vi vill passa på att uppmärksamma en av våra sponsorer, Ambulanstillverkaren Ambulansproduktion i Sandviken, mest kända för sina Chevroletambulanser. Vi vet att de som oss värderar arbetsmiljön och säkerheten högt i. Ni kan besöka deras hemsida på www.ambulansproduktion.se 

Läs hela inlägget »
Det är med stolthet vi presenterar våra tre medlemmar som ska representera Ambulansförbundet i European EMS-Championships i Köpenhamn under April. Det är Malin Marklund, Åsa Hansson och Johanna Jakobsson-Åhl som alla tre har sin anställning på stationen i Boden. En erfaren trio som kommer att få tävla mot övriga lag från bland annat England, Schweiz, Danmark, Portugal och Nya Guinea! 
Ambulansförbundet tillsammans med våra partners Taiga och Ambulansproduktion som gör vårt deltagande möjligt önskar damerna ett stort lycka till, vi kommer naturligtvis att finnas vid deras sida för att stötta och heja fram dem. 
Läs hela inlägget »

Regeringen drog under förra året i startsnöret för Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:03). Utredningen ska bland annat:

  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
  • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Ambulansförbundet är historiskt sett ett mycket fredligt fackförbund och vi är inte konfliktbenägna. Bortsett från någon enstaka övertidsblockad i förbundets begynnelse har vi löst våra meningsskiljaktigheter med arbetsgivaren genom förhandlingar och/eller ställningstagande i olika förändringar och arbetsmiljöfrågor som berört våra medlemmar. Vi har stor branschkunskap och använder den och närheten till våra medlemmar som vårt främsta vapen i meningsskiljaktigheter. 

Stridsåtgärdsutredningen  är sprungen ur en långdragen konflikt mellan Hamnarbetarförbundet och APM-Terminals i Göteborg, där det svenska näringslivet tycks ha blivit lidande av att containerbåtar inte har lossats och lastats i tid och det är enligt mig mot den bakgrunden regeringen genom utredningen vill inskränka på konflikträtten. Det är anmärkningsvärt hur Regeringen klampar in i en enskild konflikt på arbetsmarknaden och höjer fingret för grundlagsförändringar. Konflikten står mellan Hamnarbetarna och arbetsgivaren, ingen annan. 

Om de förslagen som nu växer fram blir verklighet är vi oroliga för att möjligheterna att kunna företräda våra medlemmar och teckna kollektivavtal begränsas, arbetstagare skulle antingen tvingas kvar i fackförbund som de inte anser för deras talan och sak eller saknar kunskap och intresse om deras arbetsförhållanden eller så skulle de vilket vi sedan länge sett en trend av välja att vara oorganiserade. Vi ser dessutom stora risker med så kallad avtalshoppning vilket skulle innebära att arbetsgivare kan välja att teckna kollektivavtal med organisationer som erbjuder billigare villkor, utan att andra fack kan agera.

Vi som fackförbund är dock inte nämnvärt oroade då utredningen har kritiserats mycket hårt från såväl merparten av övriga arbetstagarorganisationer till forskare och sakkunniga på området. 

Att försöka lösa konflikten i Göteborg med ett quick fix genom att begränsa och lagstifta kommer att visa sig dyrköpt i framtiden och jag anser att regeringen är ute på riktigt tunn is och närmar sig ett historiskt klavertramp av rang. Utredningen måste förpassas till regeringskansliets miljösortering och skämskuddar bör införskaffas.

Gordon Grattidge 
Förbundsordförande 
Ambulansförbundet

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundets ordförande jobbar för tillfället med att granska och besvara delbetänkandet i Blåljusutredningen, det vill säga den bild och de förslag på åtgärder som har lämnats av utredningen. Som remissinstans har Ambulansförbundet varit delaktig i det som  nu presenteras i utredningen samt att förbundet före den 5 april kommer att lämna sin kommentar kring utredningens delbetänkande. Det är berättelser från er medlemmar  tillsammans med annan fakta som har legat till grund för förbundets yttrande. Tack vare er har frågan uppmärksammats och slutligen lett till en utredning, ni har nått ända fram till Regeringes utredare, tack för att ni delar med er. 

Läs hela inlägget »

Vi vill ha in flera ansökningar till EMS-Championships i Köpenhamn. Vänta inte till sista minuten anmäl ditt lag nu, följ den HÄR länken. 

Läs hela inlägget »
Om du ansluter dig till oss under mars får du utan extra kostnad ett tygmärke att sätta på exempelvis jackan eller persedelväskan. Den kommer även inom kort att dyka upp i vår web-butik tillsammans med andra fina produkter. Klicka HÄR för att bli medlem nu.
Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet har idag nått en överenskommelse med Sven Åsheden och bolaget On Road Communications att fortsätta publicera information från förbundet via magasinet Samverkan 112, det innebär ingen förändring för er som medlemmar, prenumerationen på S112 är en del av ert medlemskap. Vi vet att flera av er inte får eller har fått tidningen, vi uppmanar er att i så fall via hemsidan gå in på ”medlemsärenden” och följa anvisningarna där för att komma till rätta med problemet. På samma sida kan du även anmäla eventuell adressändring. Ambulansförbundet har länge tampats med ett föråldrat medlemssystem som i sin tur tillsammans med den mänskliga faktorn bidragit till bland annat ovanstående brist. Vi kan nu efter dagens möte avslöja att On road Communications kommer att tillhandahålla ett nytt system som ska eliminera de besvär det befintliga skapar. Övergången har sedan flera år varit planerad men har fördröjts av olika anledningar. Det nya systemet beräknas vara i full drift före sommaren. Vi vill be samtliga medlemmar som drabbats av utebliven tidning om ursäkt. Vi vill även reservera oss för störningar i övergången till det nya, mer information kommer under processens gång. 
Nästa steg för förbundet är att upprätta ett modernt ärendehanteringssystem som på ett effektivare sätt ska kunna hantera medlemsärenden från allmänna frågor till större fackliga ärenden. Allt i ett led av förbättringsarbete för er som medlemmar och för att förenkla för vår organisation. Det kommer att leda till att belastningen från inkommande ärenden fördelas ut direkt till rätt person i organisationen vilket ger en effektivare hantering, minskad väntetid och en högre svarsfrekvens. Tillsammans med detta och ett ökat intresse hos er medlemmar att verka som kontaktperson och/eller företrädare i förbundet kommer vi under året att kunna hantera ärenden snabbare och effektivare. Starten på detta är redan i bruk under ovan nämnda del av hemsidan ”Medlemsärenden”.

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet lanserar inom kort sin nätbutik som kommer att innehålla ett antal profilprodukter bland annat T-shirts, iPhone-skal, sportflaska, solglasögon m.m. samt det efterfrågade tygmärket. Håll utkik på hemsidan för att hålla dig uppdaterad. 

Läs hela inlägget »

Vid årsskiftet bytte Ambulansförbundet grafisk profil (logga) i och med det har hemsidan uppdaterats med den nya logotypen och har även fått ett nytt utseende samt lite nytt innehåll. Vi inser att hemsidan är en viktig kanal ut mot medlemmarna och övriga kollegor därför kommer vi att lägga ytterligare kraft på att nå ut till er. Inom kort kommer vi att börja sända från vår Youtube-kanal under namnet "Ambulans-TV". Kanalen kommer att finnas på hemsidans startsida. En internetbutik kommer att öppnas under senvintern som till en början kommer att erbjuda profilprodukter. Hemsidan ses bäst på dator, men den är även mobilanpassad. Så starta din mac eller pc och ta en titt, sprid den gärna vidare om ni gillar den.

Läs hela inlägget »

Är du medlem i Ambulansförbundet och vill du tillsammans med två kollegor representera förbundet i European EMS champinships i Köpenhamn 16-18 April? Tävlingen är en del av European EMS Congress 2018.
Har ni det som krävs att möta ambulanspersonal från övriga Europa? Tveka inte att anmäla er idag. 

Vi söker ett lag sammansatt av tre personer, ni ansöker alltså som ett lag. Vi vill ge övriga lag en tuff match så vi söker förbundets medlemmar med mångårig yrkesvana, som trivs och är bekväma i att prestera framför en domarpanel, direktsändning och publik. 

Följ länken för att komma till anmälningsformuläret: Anmälan till EMS-2018

 

Läs hela inlägget »

Häng med oss!

FÖRBUNDS-TV

Ambulansförbundets lag i European EMS-Championships

AMbulansförbundet på facebook

Samarbetspartners & Sponsorer

google37d1320978786205.html