nytt från förbundet

2017 > 11

Under fredagen gjorde förbundsordförande Gordon Grattidge ett besök hos Ambulansproduktion i Sandviken. För de som inte är bekanta med företaget så räcker det nog med att vi skriver Chevrolet så vet de flesta vilken typ av ambulans det rör sig om. Containerambulanser med flyttbara sjukvårdsskåp tidigare tillverkade av företagen Anders Wiman AB och Wiman Ambulance, numera Ambulansproduktion. Det var i samband med underhållsarbete på den egna ambulansen som Grattidge råkade två av delägarna till företaget. Det pratades arbetsmiljö och säkerhet, hur viktigt det är för oss att vi känner oss trygga i vår arbetsmiljö. Ambulansförbundet samverkar gärna med tillverkare av ambulanser kring säkerhetsfrågor, design och utveckling av vår arbetsmiljö, vem kan veta bättre än våra medlemmar?! Särskilt i dessa tider då vi spenderar mer och mer tid i själva ambulansen. Vi hoppas på fortsatt kontakt och dialog. 
Ambulansproduktions hemsida hittar ni här
Läs hela inlägget »
28-29 November arrangeras "Mötesplats Samhällssäkerhet" på Kistamässan under parollen: "Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare", huvudparters för arrangemanget är bland annat MSB, SKL och Folk och försvar. 
Syftet med besöket är att knyta kontakter, förmedla Ambulansförbundets syn på vad som krävs för ett säkrare Sverige från våra medlemmars perspektiv men även ur patientperspektivet. Ska du också dit och vill du mötas kring dessa frågor eller ambulanssjukvård i stort, kontakta mig för ett möte gordon.grattidge@ambulansforbundet.se 
Läs hela inlägget »

Häng med oss!

FÖRBUNDS-TV

Ambulansförbundets lag i European EMS-Championships

AMbulansförbundet på facebook

Samarbetspartners & Sponsorer

google37d1320978786205.html