nytt från förbundet

2017 > 10

Ambulansförbundet gjorde i samband med sitt Norrbottensbesök ett studiebesök hos ambulansen i FInska Kemi. Förutom nyfiket tittande på stationen och deras utrustning lyssnade vi även på hur Finlands organisation med en "Field comander" fungerar. I varje distrikt, finns en person med en funktion som inre och om nödvändigt även yttre befäl. Field comandern har i stort mandat att styra resurser i sitt område så att de uttnyttjas på bästa sätt. Samma person är mycket rutinerad med både reell och formell kompetens och fungerar därför även som ett stöd åt kollegorna ute i ambulanserna. En väldigt intressant lösning och kanske en nyckel til våra svenska pågående alarmerings och dirigeringsproblem. 
Ett längre repotage med Field comander Juha Buska kommer längre fram. 

Läs hela inlägget »

I onsdags förmiddag besökte Ambulansförbundet stationen i Gällivare och Norrbottens ambulanshelikopter som har sina lokaliteter inte långt därifrån.  Besöket hos den vägburna ambulansen var mycket givande, trevligt och välkommnandet var varmt. Många bra frågor ställdes kring förbundet och vi redde även ut mycket beträffande medlemsförsäkringar. Lokala branschfrågor bollades fram och tillbaka i lokalen och vi kunde inte bara konstatera att Gällivare hade trevliga kollegor och det i särklass bästa kaffet utan att det finns en del arbetsmiljöfrågor att samlas kring, inte minst när det kommer till fordon. En av kollegorna på Gällivarestationen som även tjänstgjorde i helikoptern gjorde ett samtal till flyghangaren och ordnade ett besök där åt oss. Historian upprepar sig åter igen på flyget där vi informerar om förbundets verksamhet och diskussionen hamnar tillslut runt lokala frågor, vi avslutar med att få en visning av helikoptern och enligt uppgift från personalen finns en ny åt dom klar för leverans i skrivande stund.
Vi tackar Gällivare och hoppas att få träffa er åter igen inte bara som kollegor utan som "alarmare".  

Läs hela inlägget »
Haparandapersonalen var en av de stationer som på eget initiativ kontaktat Ambulansförbundet och önskat ett stationsbesök inför vårt Norrbottensbesök. 
- Vi förstod snabbt att det fanns en nyfikenhet och ett intresse hos personalen där och planerade in "Happis" som en av de stationer att besöka under våra tre dagar i Norrbotten. I och med att vi blev kontaktade av kollegor som skulle ordna det praktiska kring besöket skickades aldrig en formell förfrågan till enhetschefen för stationen för ett godkännande vilket vi normalt sett gör, vi räknade med att att det skulle vara i sin ordning, säger förbundsordförande Gordon Grattidge.
Med endast ett par mil kvar till Haparanda får en ur Haparandapersonalen tag på förbundets delegation och meddelar att enhetschefen stängt porten för förbundets besök. Enligt uppgift ska ett eller flera andra fackförbund ha satt stopp för visiten, källan uppger att strax före besöket har verksamhetschefen Mervi Rundgren blivit kontaktad av representanter för dessa övriga förbund där de har krävt att vi inte ska släppas in för att träffa personalgruppen med motiveringen att ett sånt här besök inte får "stjäla arbetstid" och att vi inte ska ha tillgång till lokalerna för fackliga möten.
Grattidge förklarar,
- Jag försökte förgäves få tag på verksamhetschef Mervi Rundgren via telefonen, men hon gick inte att nå. I ett medelande förklarade jag att vi har rest långt och att det finns ett intresse hos hennes arbetstagare att möta oss och att mötet inte är ett slutet fackligt möte utan snarare ett öppet stationsbesök där vi är gäster.
Senare svarar Mervi Rundgren i ett meddelande "Ingen från Ambulansförbundet har kontaktat mig eller enhetschefen om något besök hos oss?", stationsbesöket skulle ha ägt rum klockan 14.00, svaret kom klockan 17.30. Då var besöket sedan länge avblåst och förbundet påväg mot nästa stationsbesök i Gällivare.
- Jag tycker det är förbaskat sorgligt och jag tror inte Mervi hade haft något emot om vi träffade hennes arbetstagare och att de fick visa upp hennes verksamhet. Är det som uppgifterna säger att det starkt talar för att andra förbund ligger bakom så har de bara skjutit sig i foten, har de haft det svårt att organisera kollegor i regionen tidigare så är jag ytterst tveksam til att det här kommer förbättra deras förutsättningar. Alla har ett fritt val av facklig hemvist och att med de här metoderna försöka barrikardera sig mot oss strider mot en normal facklig grundsyn. Vi vet från säkra källor att övriga fack på sina håll i Norrbotten drabbats av lite panik allt eftersom vi blivit mer synliga och verksamma i Norrbotten och i panik och affekt handlar man sällan klokt, det är de flesta i vår bransch medvetna om, ute på fältet måste man behålla lugnet och en god ton, men jag vill understyrka att vi denunder övriga stationsbesök träffat fackliga företrädare för andra förbund och då bemötts på ett bra sätt och haft givande samtal säger Grattidge.
Förbundet träffade en av Haparandapersonalen på annan plats i Haparanda som istället ordnade med ett studiebesök i Finland på stationen i Kemi.
- Det var stort av honom och han skämmdes säkert lite gentemot de som satt käppar i hjulet för besöket vilket han inte behöver göra, vi är vid det här laget väldigt vana vid den här typen av sandlådelek. Vi har nu en bra kontaktperson i Haparanda och även om vi inte kommer att resa till Haparanda igen i närtid så är vi aldrig långt borta, de har vår representant i Norrbotten att vända sig till. Det var i vilket fall väldigt synd då jag såg fram emot att träffa Happis- kollegorna som jag dessutom har mött i Ambulans-SM i rinkbandy 3 gånger, jag hade laddat upp med några härliga anekdoter till dom, avslutar Grattidge.  
 
Läs hela inlägget »

Under måndagskvällen hölls medlemsmöte i Boden vilket Gordon Grattidge och Lars Hansson från förbundsstyrelsen var inbjudna till. Runt ett bord samlades glada kollegor med kaffe och fikabröd. Först avhandlades lokala frågeställningar och förbundet fick bland annat information om hur den aktuella arbetstidsförkortningen har löst schemamässigt i Boden. Medlemmarna fick i sin tur information om pågående centrlalt arbete och pågående utredningar. 
Resan fortsatte idag till stationen i Luleå, Ambulansförbundet lyckades under den timman vi var där i omgångar träffa delar av den personalen som tjänstgjorde för dagen. Intressanta och bra frågeställningar samt diskussioner med kollegorna och ett bra möte med Luleås två lokala ombud för Kommunal.  

Läs hela inlägget »

Efter terrordådet tidigare i år på Drottninggatan intervjuades Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattidge av Svenska Dagbladet vilket utmynnade i en artikel. Förbundet kritiserade bland annat bristande beredskap, utbildning, övning och utrustning, flera faktorer som satte ambulanspersonalen på plats i direkt livsfara. Artikeln och Grattidge rosades inte av alla och väckte känslor hos allmänhet och även hos en del kollegor som arbetat på platsen.

- Att jag uttalade mig i Svenska Dagbladet hade bara ett syfte och det var att backa upp mina kollegor på plats, de insatser som utfördes var hjältemodiga men livsfarliga och det här är inget unikum för den här händelsen, vi har sett samma typ av agerande i bland annat Paris och London. De hade inte fått de verktyg och förutsättningar av arbetsgivaren som borde vara ett skall-krav. Vi ska inte ägna oss åt hjältemod i den här branschen, vi ska med tydliga riktlinjer, utbildning, övning och utrustning utföra våra arbetsuppgift på bästa sätt utan att själva försätta oss i livsfara. Det är arbetsgivarens ansvar att tillgodose detta.

Kritiken riktades aldrig mot personalen på plats utan var adresserad till bland annat arbetsgivare och beslutsfattare . ALARM-Ambulansförbundet har sedan många år drivit frågan om en höjd beredskap och rätt förutsättningar för att möta större händelser likt den som inträffade på Drottninggatan. 

- Jag är nöjd med att utvärderingen tar upp det vi har sett och verkat för över så lång tid och min förhoppning är att man inte bara i Stockholm vidtar åtgärder för att möta den här typen av händelse igen, det här är något man måste ta höjd för nationellt, ambulanssjukvården har succesivt nedmonterats under en längre tid och det måste bli ett slut på det nu.   

Läs hela inlägget »

ALARM-Ambulansförbundet var i våras i Norrbotten och gjorde besök på stationen i Boden som är en av landets i särklass starkaste stationer när det kommer till antalet arbetstagare som är anslutna till Ambulansförbundet. Även stationerna i Kalix och Piteå besöktes, vi hade dessutom ett bra möte med delar av arbetsgivarsidan för att få en bild av hur verksamheten i Norrbotten ser ut samt hitta produktiva former för samverkan. Vi kände oss välkomna av såväl ledning som ambulanspersonal och insåg ganska snabbt att vi ville göra flera stationsbesök för att träffa norrbottningar, samtala kring ambulanssjukvård i stort och informera om hur vi i Ambulansförbundet försöker bidra till våra medlemmar, arbetsmiljön och branschen på bästa sätt. 

Därför kommer vi nu att en andra gång resa till Norrbotten, undertecknad i egenskap av förbundsorförande, vice förbundsordförande Lars Hansson, vår utredare Henrik Johansson och Norrbottens egna representant Malin Marklund.
  
Vi kommer att delata vid medlemsmötet i Boden 16/10 klockan 17.00.

Stationen i Luleå besöker vi 17/10 klockan 10.00 
Stationen i Haparanda 17/10 klockan 14.00
Gällivare station 18/10 klockan 10.00


 

Läs hela inlägget »

ALARM-Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattitdge hade ett möte med regeringens särskilda utredare Anders Perklev (Riksåklagare) onsdagen den 4 oktober i Stockholm rörande den pågående Blåljusutredningen. Flera av förbundets framförda förslag på åtgärder har tagits i beaktande av utredningen. Bland annat behovet av förändringar avseende ett förstärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal, där förbundet tydligt deklarerat att den som angriper, hotar eller kränker de som är satta att hjälpa, ska hamna i fängelse under lång tid. 

Samhället måste tydligt markera att det renderar kännbara konsekvenser att angripa hjälpare. I utredningens arbete har utredaren medföljt i blåljusmiljön och även träffat blåljuspersonal i verksamheten, vilket förbundet tidigt signalerade en nödvändighet av. 

Gordon Grattidge, framförde bland annat behovet av flaggning av adresser, vilket förbundet också fått in i den parallellt pågående 112-utredningen (Alarmeringsutredningen 2.0.) och behovet av identitetsskydd. Blåljusutredningen kommer dock avgränsas till det straffrättsliga skyddet och mycket talar för att frågan om tjänstemannaskydd, identitetsskydd samt skyddszoner (skyddsklassning av stationer) inte kommer behandlas i Blåljusutredningen. 

Bilden av samhällsutvecklingen, där beredskap för attentat och upplopp måste stärkas samt att personalen måste försäkras en ökad trygghet, upplever förbundet delas av merparten aktörer idag. Tiden då förbundets idéer förlöjligades av andra fackförbund och intresseföreningar som Flisa är förbi, konstaterar Lars Hansson, riksombudsman för ALARM-Ambulansförbundet. Frågorna som förbundet lyfte tidigt är mycket viktiga att hantera skyndsamt. 

Åtgärder krävs redan nu och därför uppmanar förbundet lagstiftaren att införa vissa åtgärder redan nu, i väntan på kommande utredningar. Frågor som handlar om människors liv och hälsa och arbetstagarnas rätt till säkerhet måste få en prioriterad plats på den politiska dagordningen. Ambulanspersonal måste veta vilka adresser och personer de besöker. Förbundet har föreslagit att alla som ringer alarmeringen, genom samtalet också medger informationsutbyte, för att säkerställa att rätt riskbedömning ska kunna göras. Sverige behöver både kramar och krav, men den som angriper ambulanspersonal ska få kännbara straff. 

ALARM-Ambulansförbundet är även remissinstans i Blåljusutredningen och 112-utredningen. 

Läs hela inlägget »

Under torsdagen deltog Ambulansförbundet tillsamnans med flera andra fackförbund i ett möte kring bevarandet av stridsåtgärder och i synnerhet bevarandet av strejkrätten. 
Flera intressanta diskussioner fördes mellan de olika förbunden och man enades också om att stå tillsammans i kampen beträffande denna fundamentala fackliga rättighet, dörren står även öppen för fler fria fackliga organisationer att sluta upp.
Bakgrunden till mötet är att medlingsinstitutet tidigare i år fick i uppdrag av regeringens arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att kartlägga och analysera konflikter där kollektivavtalsbärande arbetsgivare blivit utsatta för stridsåtgärder av annan arbetstagarorganisation än den man slutit avtal med. Det finns flera förslag på att begränsa möjligheten till stridsåtgärder.
Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö samanfattar det hela bra i en artikel i tidningen Arbetet:
 

Läs hela inlägget »

Henrik Johansson ALARM-Ambulansförbundets tidigare förbundsordförande uppmärksammas med att utses till "Senior Fellow" i samband med detta överlämnades en plakett av nuvarande förbundsordförande Gordon Grattidge. Förbundets motivering till utmärkelsen lyder som följer;
"Henrik Johansson utses härmed till Senior Fellow för sina helhjärtade insatser som har och fortfarande tillför ALARM-Ambulansförbundet värdefullt momentum och mentorskap, Henrik Johansson erhåller titeln Senior Fellow"
- Även om Henrik inte finns kvar i förbundets styrelse så tillför han mycket genom den gedigna grund han har lagt i branschfrågor. Hans breda kundkap och engagemang för enskilda medlemmar är unik och därför anser vi att Henrik bör uppmärksammas, han ska känna att han har gjort skillnad. Vi har flera personer som visat ovärderligt engagemang som kommer att uppmärksamnas under oktober månad deklarerar Grattidge.

Läs hela inlägget »

Häng med oss!

FÖRBUNDS-TV

Ambulansförbundets lag i European EMS-Championships

AMbulansförbundet på facebook

Samarbetspartners & Sponsorer

google37d1320978786205.html