nytt från förbundet

2017 > 04

Ambulansförbundet har blivit kallade av Sveriges regering tillsatta Blåljusutredning som  leds av riksåklagare Anders Perkelev. 
Blåljusutredningen (Ju 2016:23) som fått till uppgift att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. yrkeskategorier i fråga om förekomsten av hot och våld.
Ambulansförbundet kommer den 10/5 att beskriva vår verklighet på fältet och även delge de förslag på lösningar vi sedan länge jobbat hårt för. 

Läs hela inlägget »
Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattidge har blivit inbjuden av Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé som är intresserad av och vill diskutera ambulanspersonalens arbete och säkerhet. Tomas Tobé leder också moderaternas reformgrupp Trygghet som bland annat arbetar med dessa frågor. Tomas och Gordon träffas den 19 april i Riksdagen. 
- När man blåser i en vissla så vill man att människor blir uppmärksamma och lyssnar, Tomas Tobé har uppfattat vår signal och det är vi mycket tacksamma för. Vi hoppas att flera politiker gör som Tomas, säger förbundsordförande Grattidge. 
Läs hela inlägget »

Häng med oss!

FÖRBUNDS-TV

Ambulansförbundets lag i European EMS-Championships

AMbulansförbundet på facebook

Samarbetspartners & Sponsorer

google37d1320978786205.html