nytt från förbundet

2017 > 03

Sven-Gunnar Lundin Sven-Gunnar Lundin

Ambulansförbundet är väldigt glada att kunna presentera Sven-Gunnar Lundin som nytt ombud för Uppland. Uppland och Uppsala är sätet för förbundet och Sven-Gunnar satt med i möteslokalen i Uppsala 2005 när förbundet grundades. 
Att åter igen ha ett ombud på plats i Uppland är mycket värdefullt och att det är en god kollega och en av våra äldsta medlemmar räknat  i antal medlemsår gör inte saken sämre.
"Jag är överlycklig och det här är en del av målsättningen och det jag har talat om att vi ska lägga krut på under min mandatperiod, att vi ska komma närmare medlemmarna igen genom att knyta till oss lokala eldsjälar" säger förbundsordförande Gordon Grattidge glatt i samband med att han skakar hand med Sven-Gunnar Lundin för att slå fast Lundins nya roll och välkomna honom som facklig företrädare. Sven-Gunnar har en lång och gedigen erfarenhet av ambulanssjukvård och kommer att utbildas fackligt av förbundet men är redan nu den företrädare ni medlemmar i Uppland i första hand kontaktar. Sven-Gunnar kommer också att hålla er uppdaterade på vad som händer angående lokala ärenden i Uppland.
Ni når Sven-Gunnar Lundin på; sg.lundin@ambulansforbundet.se 

Läs hela inlägget »
För en vecka sedan deltog förbundsordförande Gordon Grattidge vid ett stort seminarium i Trondheim inbjuden som föreläsare tillsammans med representanter från Svensk Polis och Räddningstjänst på temat hot- och våld mot blåljuspersonal. Över 270 personer från branschens alla nivåer fanns på plats och norrmännen beskriver seminariet som "ett av de bästa". Samtliga föreläsare var överens och en röd tråd löpte genom hela dagen. Våra norska kollegor berömde alla föreläsare för den tydlighet vi hade kring vår arbetsmiljösituation. 
Under 2016 reste norrmännen till Sverige och besökte bland annat Järvaområdet i Stockholm, vilket var upprinnelsen till seminariet vi bjöds in till. I Norge väljer man nu att gardera sig så att de inte ska hamna i samma situation som vi befinner oss i. Takhöjden i debatten är betydligt högre i Norge än här. Till Norge flygs vi in och välkomnas, i Sverige nobbas och utesluts vi av mässan Ambulans-17. 

https://www.facebook.com/uftrondheim/posts/1107899899351413
Läs hela inlägget »
Malin Marklund Malin Marklund

Det är med stor glädje vi ser att kollegor i Boden väljer att ansluta sig till Ambulansförbundet, välkommen Boden! Det var under förra året som förbundet kontaktades av intresserade kollegor i Boden, dåvarande förbundsordförande Andreas Holmlund gjorde i samband med det ett besök och informerade om förbundets verksamhet, efter det valde merparten att ansluta sig till Ambulansförbundet. Idag cirka ett år senare planeras åter igen ett besök under april månad för att träffa medlemmar och övriga intresserade kollegor. Vice förbundsordförande Lars Rappa Hansson har den senaste tiden haft kontakt med Malin Marklund i Boden som har blivit vår kontaktperson i norr. Malin har facklig bakgrund som förtroendevald för Vårdförbundet vilket förbundet ser som mycket positivt. Även Förbundsordförande Gordon Grattidge kommer att följa med på besöket i Norrbotten för att föra en dialog med Malin och medlemmarna på plats angående bland annat medlemsvärvning i övriga regionen och framtida sektionsbildning. Syftet med resan är att välkomna, informera, organisera och stötta medlemmarna samt att planera in besök på ytterligare stationer. Är du verksam i Norrbotten och vill träffa Gordon och Rappa är du välkommen att höra av dig till oss eller Malin. Datum för besöket kommer inom kort presenteras här på hemsidan. 
Ni når Malin på; malin.marklund@ambulansforbundet.se

Läs hela inlägget »

Häng med oss!

FÖRBUNDS-TV

Ambulansförbundets lag i European EMS-Championships

AMbulansförbundet på facebook

Samarbetspartners & Sponsorer

google37d1320978786205.html