nytt från förbundet

2017

Under fredagen gjorde förbundsordförande Gordon Grattidge ett besök hos Ambulansproduktion i Sandviken. För de som inte är bekanta med företaget så räcker det nog med att vi skriver Chevrolet så vet de flesta vilken typ av ambulans det rör sig om. Containerambulanser med flyttbara sjukvårdsskåp tidigare tillverkade av företagen Anders Wiman AB och Wiman Ambulance, numera Ambulansproduktion. Det var i samband med underhållsarbete på den egna ambulansen som Grattidge råkade två av delägarna till företaget. Det pratades arbetsmiljö och säkerhet, hur viktigt det är för oss att vi känner oss trygga i vår arbetsmiljö. Ambulansförbundet samverkar gärna med tillverkare av ambulanser kring säkerhetsfrågor, design och utveckling av vår arbetsmiljö, vem kan veta bättre än våra medlemmar?! Särskilt i dessa tider då vi spenderar mer och mer tid i själva ambulansen. Vi hoppas på fortsatt kontakt och dialog. 
Ambulansproduktions hemsida hittar ni här
Läs hela inlägget »
28-29 November arrangeras "Mötesplats Samhällssäkerhet" på Kistamässan under parollen: "Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare", huvudparters för arrangemanget är bland annat MSB, SKL och Folk och försvar. 
Syftet med besöket är att knyta kontakter, förmedla Ambulansförbundets syn på vad som krävs för ett säkrare Sverige från våra medlemmars perspektiv men även ur patientperspektivet. Ska du också dit och vill du mötas kring dessa frågor eller ambulanssjukvård i stort, kontakta mig för ett möte gordon.grattidge@ambulansforbundet.se 
Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet gjorde i samband med sitt Norrbottensbesök ett studiebesök hos ambulansen i FInska Kemi. Förutom nyfiket tittande på stationen och deras utrustning lyssnade vi även på hur Finlands organisation med en "Field comander" fungerar. I varje distrikt, finns en person med en funktion som inre och om nödvändigt även yttre befäl. Field comandern har i stort mandat att styra resurser i sitt område så att de uttnyttjas på bästa sätt. Samma person är mycket rutinerad med både reell och formell kompetens och fungerar därför även som ett stöd åt kollegorna ute i ambulanserna. En väldigt intressant lösning och kanske en nyckel til våra svenska pågående alarmerings och dirigeringsproblem. 
Ett längre repotage med Field comander Juha Buska kommer längre fram. 

Läs hela inlägget »

I onsdags förmiddag besökte Ambulansförbundet stationen i Gällivare och Norrbottens ambulanshelikopter som har sina lokaliteter inte långt därifrån.  Besöket hos den vägburna ambulansen var mycket givande, trevligt och välkommnandet var varmt. Många bra frågor ställdes kring förbundet och vi redde även ut mycket beträffande medlemsförsäkringar. Lokala branschfrågor bollades fram och tillbaka i lokalen och vi kunde inte bara konstatera att Gällivare hade trevliga kollegor och det i särklass bästa kaffet utan att det finns en del arbetsmiljöfrågor att samlas kring, inte minst när det kommer till fordon. En av kollegorna på Gällivarestationen som även tjänstgjorde i helikoptern gjorde ett samtal till flyghangaren och ordnade ett besök där åt oss. Historian upprepar sig åter igen på flyget där vi informerar om förbundets verksamhet och diskussionen hamnar tillslut runt lokala frågor, vi avslutar med att få en visning av helikoptern och enligt uppgift från personalen finns en ny åt dom klar för leverans i skrivande stund.
Vi tackar Gällivare och hoppas att få träffa er åter igen inte bara som kollegor utan som "alarmare".  

Läs hela inlägget »
Haparandapersonalen var en av de stationer som på eget initiativ kontaktat Ambulansförbundet och önskat ett stationsbesök inför vårt Norrbottensbesök. 
- Vi förstod snabbt att det fanns en nyfikenhet och ett intresse hos personalen där och planerade in "Happis" som en av de stationer att besöka under våra tre dagar i Norrbotten. I och med att vi blev kontaktade av kollegor som skulle ordna det praktiska kring besöket skickades aldrig en formell förfrågan till enhetschefen för stationen för ett godkännande vilket vi normalt sett gör, vi räknade med att att det skulle vara i sin ordning, säger förbundsordförande Gordon Grattidge.
Med endast ett par mil kvar till Haparanda får en ur Haparandapersonalen tag på förbundets delegation och meddelar att enhetschefen stängt porten för förbundets besök. Enligt uppgift ska ett eller flera andra fackförbund ha satt stopp för visiten, källan uppger att strax före besöket har verksamhetschefen Mervi Rundgren blivit kontaktad av representanter för dessa övriga förbund där de har krävt att vi inte ska släppas in för att träffa personalgruppen med motiveringen att ett sånt här besök inte får "stjäla arbetstid" och att vi inte ska ha tillgång till lokalerna för fackliga möten.
Grattidge förklarar,
- Jag försökte förgäves få tag på verksamhetschef Mervi Rundgren via telefonen, men hon gick inte att nå. I ett medelande förklarade jag att vi har rest långt och att det finns ett intresse hos hennes arbetstagare att möta oss och att mötet inte är ett slutet fackligt möte utan snarare ett öppet stationsbesök där vi är gäster.
Senare svarar Mervi Rundgren i ett meddelande "Ingen från Ambulansförbundet har kontaktat mig eller enhetschefen om något besök hos oss?", stationsbesöket skulle ha ägt rum klockan 14.00, svaret kom klockan 17.30. Då var besöket sedan länge avblåst och förbundet påväg mot nästa stationsbesök i Gällivare.
- Jag tycker det är förbaskat sorgligt och jag tror inte Mervi hade haft något emot om vi träffade hennes arbetstagare och att de fick visa upp hennes verksamhet. Är det som uppgifterna säger att det starkt talar för att andra förbund ligger bakom så har de bara skjutit sig i foten, har de haft det svårt att organisera kollegor i regionen tidigare så är jag ytterst tveksam til att det här kommer förbättra deras förutsättningar. Alla har ett fritt val av facklig hemvist och att med de här metoderna försöka barrikardera sig mot oss strider mot en normal facklig grundsyn. Vi vet från säkra källor att övriga fack på sina håll i Norrbotten drabbats av lite panik allt eftersom vi blivit mer synliga och verksamma i Norrbotten och i panik och affekt handlar man sällan klokt, det är de flesta i vår bransch medvetna om, ute på fältet måste man behålla lugnet och en god ton, men jag vill understyrka att vi denunder övriga stationsbesök träffat fackliga företrädare för andra förbund och då bemötts på ett bra sätt och haft givande samtal säger Grattidge.
Förbundet träffade en av Haparandapersonalen på annan plats i Haparanda som istället ordnade med ett studiebesök i Finland på stationen i Kemi.
- Det var stort av honom och han skämmdes säkert lite gentemot de som satt käppar i hjulet för besöket vilket han inte behöver göra, vi är vid det här laget väldigt vana vid den här typen av sandlådelek. Vi har nu en bra kontaktperson i Haparanda och även om vi inte kommer att resa till Haparanda igen i närtid så är vi aldrig långt borta, de har vår representant i Norrbotten att vända sig till. Det var i vilket fall väldigt synd då jag såg fram emot att träffa Happis- kollegorna som jag dessutom har mött i Ambulans-SM i rinkbandy 3 gånger, jag hade laddat upp med några härliga anekdoter till dom, avslutar Grattidge.  
 
Läs hela inlägget »

Under måndagskvällen hölls medlemsmöte i Boden vilket Gordon Grattidge och Lars Hansson från förbundsstyrelsen var inbjudna till. Runt ett bord samlades glada kollegor med kaffe och fikabröd. Först avhandlades lokala frågeställningar och förbundet fick bland annat information om hur den aktuella arbetstidsförkortningen har löst schemamässigt i Boden. Medlemmarna fick i sin tur information om pågående centrlalt arbete och pågående utredningar. 
Resan fortsatte idag till stationen i Luleå, Ambulansförbundet lyckades under den timman vi var där i omgångar träffa delar av den personalen som tjänstgjorde för dagen. Intressanta och bra frågeställningar samt diskussioner med kollegorna och ett bra möte med Luleås två lokala ombud för Kommunal.  

Läs hela inlägget »

Efter terrordådet tidigare i år på Drottninggatan intervjuades Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattidge av Svenska Dagbladet vilket utmynnade i en artikel. Förbundet kritiserade bland annat bristande beredskap, utbildning, övning och utrustning, flera faktorer som satte ambulanspersonalen på plats i direkt livsfara. Artikeln och Grattidge rosades inte av alla och väckte känslor hos allmänhet och även hos en del kollegor som arbetat på platsen.

- Att jag uttalade mig i Svenska Dagbladet hade bara ett syfte och det var att backa upp mina kollegor på plats, de insatser som utfördes var hjältemodiga men livsfarliga och det här är inget unikum för den här händelsen, vi har sett samma typ av agerande i bland annat Paris och London. De hade inte fått de verktyg och förutsättningar av arbetsgivaren som borde vara ett skall-krav. Vi ska inte ägna oss åt hjältemod i den här branschen, vi ska med tydliga riktlinjer, utbildning, övning och utrustning utföra våra arbetsuppgift på bästa sätt utan att själva försätta oss i livsfara. Det är arbetsgivarens ansvar att tillgodose detta.

Kritiken riktades aldrig mot personalen på plats utan var adresserad till bland annat arbetsgivare och beslutsfattare . ALARM-Ambulansförbundet har sedan många år drivit frågan om en höjd beredskap och rätt förutsättningar för att möta större händelser likt den som inträffade på Drottninggatan. 

- Jag är nöjd med att utvärderingen tar upp det vi har sett och verkat för över så lång tid och min förhoppning är att man inte bara i Stockholm vidtar åtgärder för att möta den här typen av händelse igen, det här är något man måste ta höjd för nationellt, ambulanssjukvården har succesivt nedmonterats under en längre tid och det måste bli ett slut på det nu.   

Läs hela inlägget »

ALARM-Ambulansförbundet var i våras i Norrbotten och gjorde besök på stationen i Boden som är en av landets i särklass starkaste stationer när det kommer till antalet arbetstagare som är anslutna till Ambulansförbundet. Även stationerna i Kalix och Piteå besöktes, vi hade dessutom ett bra möte med delar av arbetsgivarsidan för att få en bild av hur verksamheten i Norrbotten ser ut samt hitta produktiva former för samverkan. Vi kände oss välkomna av såväl ledning som ambulanspersonal och insåg ganska snabbt att vi ville göra flera stationsbesök för att träffa norrbottningar, samtala kring ambulanssjukvård i stort och informera om hur vi i Ambulansförbundet försöker bidra till våra medlemmar, arbetsmiljön och branschen på bästa sätt. 

Därför kommer vi nu att en andra gång resa till Norrbotten, undertecknad i egenskap av förbundsorförande, vice förbundsordförande Lars Hansson, vår utredare Henrik Johansson och Norrbottens egna representant Malin Marklund.
  
Vi kommer att delata vid medlemsmötet i Boden 16/10 klockan 17.00.

Stationen i Luleå besöker vi 17/10 klockan 10.00 
Stationen i Haparanda 17/10 klockan 14.00
Gällivare station 18/10 klockan 10.00


 

Läs hela inlägget »

ALARM-Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattitdge hade ett möte med regeringens särskilda utredare Anders Perklev (Riksåklagare) onsdagen den 4 oktober i Stockholm rörande den pågående Blåljusutredningen. Flera av förbundets framförda förslag på åtgärder har tagits i beaktande av utredningen. Bland annat behovet av förändringar avseende ett förstärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal, där förbundet tydligt deklarerat att den som angriper, hotar eller kränker de som är satta att hjälpa, ska hamna i fängelse under lång tid. 

Samhället måste tydligt markera att det renderar kännbara konsekvenser att angripa hjälpare. I utredningens arbete har utredaren medföljt i blåljusmiljön och även träffat blåljuspersonal i verksamheten, vilket förbundet tidigt signalerade en nödvändighet av. 

Gordon Grattidge, framförde bland annat behovet av flaggning av adresser, vilket förbundet också fått in i den parallellt pågående 112-utredningen (Alarmeringsutredningen 2.0.) och behovet av identitetsskydd. Blåljusutredningen kommer dock avgränsas till det straffrättsliga skyddet och mycket talar för att frågan om tjänstemannaskydd, identitetsskydd samt skyddszoner (skyddsklassning av stationer) inte kommer behandlas i Blåljusutredningen. 

Bilden av samhällsutvecklingen, där beredskap för attentat och upplopp måste stärkas samt att personalen måste försäkras en ökad trygghet, upplever förbundet delas av merparten aktörer idag. Tiden då förbundets idéer förlöjligades av andra fackförbund och intresseföreningar som Flisa är förbi, konstaterar Lars Hansson, riksombudsman för ALARM-Ambulansförbundet. Frågorna som förbundet lyfte tidigt är mycket viktiga att hantera skyndsamt. 

Åtgärder krävs redan nu och därför uppmanar förbundet lagstiftaren att införa vissa åtgärder redan nu, i väntan på kommande utredningar. Frågor som handlar om människors liv och hälsa och arbetstagarnas rätt till säkerhet måste få en prioriterad plats på den politiska dagordningen. Ambulanspersonal måste veta vilka adresser och personer de besöker. Förbundet har föreslagit att alla som ringer alarmeringen, genom samtalet också medger informationsutbyte, för att säkerställa att rätt riskbedömning ska kunna göras. Sverige behöver både kramar och krav, men den som angriper ambulanspersonal ska få kännbara straff. 

ALARM-Ambulansförbundet är även remissinstans i Blåljusutredningen och 112-utredningen. 

Läs hela inlägget »

Under torsdagen deltog Ambulansförbundet tillsamnans med flera andra fackförbund i ett möte kring bevarandet av stridsåtgärder och i synnerhet bevarandet av strejkrätten. 
Flera intressanta diskussioner fördes mellan de olika förbunden och man enades också om att stå tillsammans i kampen beträffande denna fundamentala fackliga rättighet, dörren står även öppen för fler fria fackliga organisationer att sluta upp.
Bakgrunden till mötet är att medlingsinstitutet tidigare i år fick i uppdrag av regeringens arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att kartlägga och analysera konflikter där kollektivavtalsbärande arbetsgivare blivit utsatta för stridsåtgärder av annan arbetstagarorganisation än den man slutit avtal med. Det finns flera förslag på att begränsa möjligheten till stridsåtgärder.
Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö samanfattar det hela bra i en artikel i tidningen Arbetet:
 

Läs hela inlägget »

Henrik Johansson ALARM-Ambulansförbundets tidigare förbundsordförande uppmärksammas med att utses till "Senior Fellow" i samband med detta överlämnades en plakett av nuvarande förbundsordförande Gordon Grattidge. Förbundets motivering till utmärkelsen lyder som följer;
"Henrik Johansson utses härmed till Senior Fellow för sina helhjärtade insatser som har och fortfarande tillför ALARM-Ambulansförbundet värdefullt momentum och mentorskap, Henrik Johansson erhåller titeln Senior Fellow"
- Även om Henrik inte finns kvar i förbundets styrelse så tillför han mycket genom den gedigna grund han har lagt i branschfrågor. Hans breda kundkap och engagemang för enskilda medlemmar är unik och därför anser vi att Henrik bör uppmärksammas, han ska känna att han har gjort skillnad. Vi har flera personer som visat ovärderligt engagemang som kommer att uppmärksamnas under oktober månad deklarerar Grattidge.

Läs hela inlägget »

Kommande vecka möter Ambulansförbundet riksåklagare Anders Perklev för att ge olika förslag på hur arbetsmiljön beträffande hot- och våld kan förbättras för ambulanspersonal

Ett av förslagen som Ambulansförbundet vill se är ett identitetsskydd liknande det som polis och militär har, så att deras namn inte syns i till exempel journaler och på arbetskläder. I stället skulle man då använda nummerbeteckningar på personalen. Många arbetsgivare har nummer på sina arbetstagare men ofta i kombination med deras för eller efternamn, dessutom är inte sällan spårbarheten relativt enkel i journalerna.

Ambulansförbundet har flera medlemmar som har tagit emot direkta dödshot bland annat i samband med omhändertagandet av skottskadade kriminella patienter.
- Det finns medlemmar som lever under skyddad identitet, säger förbundsordförande Gordon Grattidge.
 Men förbundet betonar att det inte behöver handla om så olyckliga och extrema situationer. Grattidge fortsätter;
- Vi får tydliga indikationer på att det finns medlemmar som känner stark olust i situationer där exempelvis anhöriga till patienter demonstrativt tittar eller frågar efter namn och lika demonstrativt skriver upp namnet. Det är ett stort spektrum och behovet finns över hela. Nu börjar exempelvis akutmottagningar och till och med hälsocentraler införa ett ökat skydd för sina medarbetare som en följd av hot- och våld, det är en sorglig utveckling men det speglar verkligheten idag och naturligtvis är det mycket positivt att åtgärder tas för att säkra upp en trygg arbetsmiljö . Man talar om att skilja patienter och personal åt så mycket som möjligt, inga öppna korridorer eller liknande. Det här borde skicka starka signaler till huvudmännen för Sveriges ambulanssjukvård, och vi undrar när ska ambulanspersonalen få de redskap och den trygghet de förtjänar. Läkarförbundet har lyckats bra med att förmedla sina medlemmars oro vilket lett till åtgärder, nu är det dags att politiker, huvudmän och övriga beslutsfattare tar till sig det som Ambulansförbundet drivit i många år, bland annat stärkt identitetsskydd och tjänstemannastatus. Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar och det är dags att börja ta det på allvar nu, det här är ingen lek, en dag kan det kosta ett liv, det vill vi inte uppleva och inte arbetsgivaren heller gissar jag.   

Läs hela inlägget »

"Alarm har alltså skapat sig ett momentum, och i det kommer man att framföra ett par tydliga krav. De ska gå ut i en intern appell i facket, och sedan lyftas mer publikt. Men under Almedalsveckan har man också pratat med en del politiker för att så några frön."

Det här skrev tidningen Dagens Medicin på sina politiska sidor i samband med Almedalsveckan förra året där Henrik Johansson förbundets tidigare ordförande deltog. Läs gärna hela artikeln här

Men historien tar sin början långt före Almedalsveckan 2016, det här är arbetsmiljörisker och frågor som förbundet sedan lång tid tillbaka sett och haft på sin fackliga agenda.

Ambulansförbundet nuvarande ordförande Gordon Grattidge säger:
- Vi har indentifierat de här problemen och riskerna genom att vara lyhörda tagit våra medlemmar på största allvar, dessutom har styrelsen egna upplevelser av hot- och våld i tjänsten då vi samtliga arbetar operativt i branschen. Vi var det första fackförbundet som lyfte det här och dessutom kom vi med konkreta förslag och lösningar som tidigt aviserades till riksdag och regering.  

Det som tidigare ansågs som överdrivet och kontroversiellt, inte minst hos arbetsgivare, övriga fackliga inom sjukvården och i politiken anammas nu överlag. Förbundets förslag har fått genomslag och dessutom finns det ett stort folkligt stöd från allmänheten. 

Grattidge fortsätter:
- Det är våra förslag som presenteras i debatter och i utredningar och vi ser nu fram emot kommande möte med Riksåklagare Anders Perklev där vi också ställer hårda krav på att pågående utredning levererar ett fullgott skydd åt våra medlemmar.  
- Fröet som vi planterat med stor omsorg och idogt arbete har nu vuxit till ett träd i full blom som nu håller på att befruktas, så snart hoppas vi att våra medlemmar och kollegor får skörda frukten, säger Förbundsorförande Gordon Grattidge stolt. 
 

Läs hela inlägget »

Den 4/10 möter representanter för Ambulansförbundet Riksåklagare Anders Perklev för att som remissinstans beskriva vilka risker kopplat till hot- och våld som finns för ambulanspersonal och vad vi som ambulansanställdas fackförbund kan bidra när det kommer till förslag om åtgärder och lösningar.

Läs hela inlägget »

Vi ska inleda nya förhandlingar med arbetsgivarparten där tonvikten ska läggas på att bli avtalspart i befintliga kollektivavtal. Det beslutet tog förbundsstyrelsen under vårmötet på Storön i Värnen.

För att kunna öka förbundets fackliga närvaro runt om i landet krävs större resurser och då är facklig tid den största framgångsfaktorn. Facklig tid har endast avtalsparter rätt till även om vi inklusive våra medlemmar omfattas av befintliga avtal så är vi inte avtalspart, och då har vi inte heller rätt att begära ledig tid av våra arbetsgivare för fackligt engagemang, detta är en stor hämmare och har också varit ett effektivt sätt för övriga fackföreningar att hålla oss borta från samverkan trots att vi på en del platser runt om i landet är i majoritet. Övriga fackförbund applåderar naturligtvis men våra medlemmar och även fler och fler arbetsgivare tycker att det är dags att vi tar ett steg framåt. Arbetsgivarna har upptäckt att vi ofta sitter på goda lösningar och att vi för en bra dialog. Det är vår tid nu!    

Förbundet har sedan länge inte intresserat sig för att bli avtalspart i rådande kollektivavtal då det inte harmonierar med den fackliga politik som förbundet står för. Förbundet vill inte sälja sin agenda billigt till arbetsgivaren men samtidigt höjs röster hos medlemmar och arbetsgivare att vi bör tänka om för att kunna påverka i ännu större utsträckning än vi redan gör, det handlar ofta om kollektivt fackligt företrädande på det lokala planet i samverkansgrupper och liknande, där det som sagt saknas företrädare på grund av frånvaron av facklig tid. Efter noggrant övervägande väljer nu Ambulansförbundet att öppna för diskussioner och förhandlingar kring detta med arbetsgivarorganisationerna.     

"Vi lanserar kampanjen "Avtal-2018" för att markera att vi flyttar fram positionerna. I kampanjen ligger en möjlighet för alla att bli kampanjmedlem"

Vi lanserar kampanjen "Avtal-2018" för att markera att vi flyttar fram positionerna. I kampanjen ligger en möjlighet för alla att bli "Kampanjmedlem"! Kampanjmedlemskapet är till för de som vill stötta oss i vårt fackliga arbete och för de som tror på vår fackliga politik men som av någon anledning inte kan, vågar eller vill ta steget fullt ut över till Ambulansanställdas fackförbund. Inte sällan är man uppbunden av medlemslån eller försäkringar hos andra fackföreningar eller så har man helt enkelt inte bestämt sig ännu. Som kampanjmedlem är alla välkomna, du blir medlem i Alarm-Ambulansförbundet och blir en del av Alarm-familjen, du får ta del av medlemserbjudanden och rabatter, ett års medlemskap kostar 18 kr, som är symbolik för år 2018, du får också en knapp som visar att du stöttar förbundet. Medlemskapet tecknas enklast via vår webshop, en av våra länkar på sidan eller när du möter oss, betalningen hanteras smidigt via Swish.  

Kampanjmedlemskapet sträcker sig över ett år och när medlemskapet går ut erbjuds du exklusivt som tack för ditt stöd antingen ett fullvärdigt medlemskap med de två första månaderna avgiftsfria, eller om du inte arbetar aktivt prehospitalt så erbjuds du ett stödmedlemskap med samma förmånliga avgiftsfria start.  

Förbundsorförande Gordon Grattidge säger vid ett tillfälle:
-"Det har aldrig varit viktigare än nu att ansluta sig till Alarm-Ambulansförbundet, ambulansanställdas fackförbund, det är vår tid nu och för de som tror på en enad ambulanskår med branschanpassade avtal och arbetsförhållanden som passar yrkets särart är det dags att ansluta sig idag, tillsammans kan vi ena, förändra och förbättra en hel bransch. Välkommen till Alarm, välkommen Hem".   
 

Bli en del av Alarm-familjen nu! Klicka på knappen nedan!

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet lanserar en ny sida på Facebook, ALARM-Branschnytt, ett nyhetsflöde, som ska ge medlemmar och intresserade nationella och internationella nyheter knutet till den prehospitala sjukvården.
-"Tanken är att tydligare särskilja information från förbundet och information från och om branschen", säger Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattidge. 
-"Vi arbetar även på olika lösningar för att nå ut i större utsräckning till de som väljer att inte finnas på sociala medier, vi vet att det finns ett stort behov av detta, ingen ska känna sig diskriminerad. Den nya hemsidan ambulansfacket.se  är en del av den lösningen och den är fortfarande i sin linda, vi kommer att utveckla den fortlöpande.", fortsätter Grattidge. 
-"Det är förbundet centralt som till en början kommer att se till att hålla ALARM-Branschnytt uppdaterad och levande, vi har även en prisbelönt krönikör och debattör som redaktör till sidan men vi ser gärna att engagerade medlemmar hör av sig om intresse finns för att jobba med ALARM-Branschnytt, det är också ett sätt att skapa engagemang och känslan av att vara delaktig i ett sammanhang, det är ju vad facket handlar om, Ambulansförbundet är inte facket, medlemmarna är Ambulansförbundet", avslutar Grattidge som efterlyser engagerade medlemmar.
 

Läs hela inlägget »

Alarm-Ambulansförbundet har sedan årskiftet börjat att arbeta med "kontaktpersoner" för att få en lokalare förankring och för att bygga engagemang. Anledningen till att dessa medlemmar får benämningen kontaktperson är för att markera att det inte ställs några krav på att personen ska fungera som ett lokalt ombud och företräda förbundet i olika förhandlingar. Kontaktpersonen är i första hand en länk mellan förbundet centralt och övriga medlemmar, för medlemmen eller presumtiva medlemmar någon att vända sig till på det lokala planet, någon man känner igen. Förbundets ledning får i sin tur tidiga signaler på förändringar, arbetsmiljöproblem och en verksamhetsnära bild av hur det ser ut hos just dig.
Förbundet söker nu flera personer runt om i landet som vill vara kontaktperson.
Vi kan förutom den glädjen och personliga utveckling det ger att vara en del av Alarms gemenskap erbjuda dig facklig utbildning samt en väg mot ett djupare engagemang.   

Om du är nyfiken eller intresserad klicka här så kommer du till vår kontaktsida där du finner ett formulär längst ner, eller skicka ett mail till gordon.grattidge@ambulansforbundet.se 

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet har blivit kallade av Sveriges regering tillsatta Blåljusutredning som  leds av riksåklagare Anders Perkelev. 
Blåljusutredningen (Ju 2016:23) som fått till uppgift att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. yrkeskategorier i fråga om förekomsten av hot och våld.
Ambulansförbundet kommer den 10/5 att beskriva vår verklighet på fältet och även delge de förslag på lösningar vi sedan länge jobbat hårt för. 

Läs hela inlägget »
Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattidge har blivit inbjuden av Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé som är intresserad av och vill diskutera ambulanspersonalens arbete och säkerhet. Tomas Tobé leder också moderaternas reformgrupp Trygghet som bland annat arbetar med dessa frågor. Tomas och Gordon träffas den 19 april i Riksdagen. 
- När man blåser i en vissla så vill man att människor blir uppmärksamma och lyssnar, Tomas Tobé har uppfattat vår signal och det är vi mycket tacksamma för. Vi hoppas att flera politiker gör som Tomas, säger förbundsordförande Grattidge. 
Läs hela inlägget »
Sven-Gunnar Lundin Sven-Gunnar Lundin

Ambulansförbundet är väldigt glada att kunna presentera Sven-Gunnar Lundin som nytt ombud för Uppland. Uppland och Uppsala är sätet för förbundet och Sven-Gunnar satt med i möteslokalen i Uppsala 2005 när förbundet grundades. 
Att åter igen ha ett ombud på plats i Uppland är mycket värdefullt och att det är en god kollega och en av våra äldsta medlemmar räknat  i antal medlemsår gör inte saken sämre.
"Jag är överlycklig och det här är en del av målsättningen och det jag har talat om att vi ska lägga krut på under min mandatperiod, att vi ska komma närmare medlemmarna igen genom att knyta till oss lokala eldsjälar" säger förbundsordförande Gordon Grattidge glatt i samband med att han skakar hand med Sven-Gunnar Lundin för att slå fast Lundins nya roll och välkomna honom som facklig företrädare. Sven-Gunnar har en lång och gedigen erfarenhet av ambulanssjukvård och kommer att utbildas fackligt av förbundet men är redan nu den företrädare ni medlemmar i Uppland i första hand kontaktar. Sven-Gunnar kommer också att hålla er uppdaterade på vad som händer angående lokala ärenden i Uppland.
Ni når Sven-Gunnar Lundin på; sg.lundin@ambulansforbundet.se 

Läs hela inlägget »
För en vecka sedan deltog förbundsordförande Gordon Grattidge vid ett stort seminarium i Trondheim inbjuden som föreläsare tillsammans med representanter från Svensk Polis och Räddningstjänst på temat hot- och våld mot blåljuspersonal. Över 270 personer från branschens alla nivåer fanns på plats och norrmännen beskriver seminariet som "ett av de bästa". Samtliga föreläsare var överens och en röd tråd löpte genom hela dagen. Våra norska kollegor berömde alla föreläsare för den tydlighet vi hade kring vår arbetsmiljösituation. 
Under 2016 reste norrmännen till Sverige och besökte bland annat Järvaområdet i Stockholm, vilket var upprinnelsen till seminariet vi bjöds in till. I Norge väljer man nu att gardera sig så att de inte ska hamna i samma situation som vi befinner oss i. Takhöjden i debatten är betydligt högre i Norge än här. Till Norge flygs vi in och välkomnas, i Sverige nobbas och utesluts vi av mässan Ambulans-17. 

https://www.facebook.com/uftrondheim/posts/1107899899351413
Läs hela inlägget »
Malin Marklund Malin Marklund

Det är med stor glädje vi ser att kollegor i Boden väljer att ansluta sig till Ambulansförbundet, välkommen Boden! Det var under förra året som förbundet kontaktades av intresserade kollegor i Boden, dåvarande förbundsordförande Andreas Holmlund gjorde i samband med det ett besök och informerade om förbundets verksamhet, efter det valde merparten att ansluta sig till Ambulansförbundet. Idag cirka ett år senare planeras åter igen ett besök under april månad för att träffa medlemmar och övriga intresserade kollegor. Vice förbundsordförande Lars Rappa Hansson har den senaste tiden haft kontakt med Malin Marklund i Boden som har blivit vår kontaktperson i norr. Malin har facklig bakgrund som förtroendevald för Vårdförbundet vilket förbundet ser som mycket positivt. Även Förbundsordförande Gordon Grattidge kommer att följa med på besöket i Norrbotten för att föra en dialog med Malin och medlemmarna på plats angående bland annat medlemsvärvning i övriga regionen och framtida sektionsbildning. Syftet med resan är att välkomna, informera, organisera och stötta medlemmarna samt att planera in besök på ytterligare stationer. Är du verksam i Norrbotten och vill träffa Gordon och Rappa är du välkommen att höra av dig till oss eller Malin. Datum för besöket kommer inom kort presenteras här på hemsidan. 
Ni når Malin på; malin.marklund@ambulansforbundet.se

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet har bjudits in som föredragshållare till en blåljuskongress i Trondheim den 21/3 som i år handlar om hot- och våld mot blåljuspersonal i Sverige med fokus på "No-go zones" eller även mer tillrättalagt uttryckt som "särskilt utsatta områden".
- "Det är med stor ära och glädje vi reser till våra grannar i Norge och delar med oss a våra erfarenheter", säger förbundsordförande Gordon Grattidge som är den som kommer att vara föredragande. Vi kommer att beskriva vår situation idag i Sverige. Även representanter från polis och räddningstjänst kommer att ge sin bild av läget. Intresset för detta i Norge är stort och 275 personer från blåljussektorn är anmälda till seminariet.

Läs hela inlägget »

Medlemmar kollegor och vänner av stjärnan. Det är med stor ära och ödmjukhet jag tackar ja till uppdraget att under de kommande två åren leda Ambulansförbundet vidare i tiden. Mitt valspråk kommer att bli "Det är vår tid nu". I valspråket finns olika slutsatser och målbildningar inbakade som kommer att vara en röd tråd under min mandatperiod. Att det är vår tid nu syftar till att Ambulansförbundet idag är ett etablerat fackförbund, vi håller vårt fackliga löfte och företräder våra medlemmar runt om i hela landet, det är vi som kan branschen och det är därför våra förhandlingar ofta ger ett gott resultat. Det är även till oss beslutsfattare och media vänder sig när dom vill veta hur vi upplever vår arbetsmiljö eller bransch, från oss får man klara och tydliga besked, vi säger som det är. Vi berömmer där det är på sin plats men vi slår också ner på det som vi anser kan innebära försämringar eller risker för våra medlemmar och kollegor, vår kritik är dock aldrig i avsaknad av konstruktiva förslag. Att det är vår tid nu syftar även till oss som medlemmar vare sig du är förbundsordförande eller vanlig medlem, det vilar på alla och en var att sprida förbundets goda anda "Alarm-andan" som innebär att vi månar om varandra och har respekt för den viktiga samhällsfunktion vi besitter, således kommer min mandatperiod att gå i medlemmarnas tecken, vi ska stärka kollektivet, alltså öka antalet medlemmar och till det behöver jag er hjälp. Välkommna era kollegor till sveriges enda ambulansfack!

"Det är vår tid nu"

Tack för ordet
Gordon Grattidge
Förbundsordförande

   

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet har i dagarna haft kongress och en ny styrelse är bildad. Förutom gott sällskap och positiv energi stod strategier och framtidsutsikter på agendan.

Du finner mer information om styrelsen genom att trycka på knapparna nedan.


 

Läs hela inlägget »

I sin debattartikel publicerad i Expressen 4:e Januari markerar Ambulansförbundets talesperson för hot- och våldsfrågor tydligt att attentat mot ambulanser med i det här fallet fyrverkerier är inte bara fullkomligt oacceptabelt, det är också en attack på det demokratiska samhället. Följ länken nedan för att läsa debattartikeln.
http://www.expressen.se/debatt/forbjud-fyrverkerier-for-allmant-bruk/

Läs hela inlägget »

Häng med oss!

FÖRBUNDS-TV

Ambulansförbundets lag i European EMS-Championships

AMbulansförbundet på facebook

Samarbetspartners & Sponsorer

google37d1320978786205.html