långvarig tvisteförhandling i norrbotten gick förbundets väg.

Bakgrunden till tvisteförhandling var att ett antal av Ambulansförbundets medlemmar lönesats lägre än med jämförbara kollegor av annan facklig hemvist. Arbetsgivaren saknade grund för den lägre lönesättningen. Det kan ses som en föreningsrättskränkning och särbehandling av de anställda och som i detta fall stred det mot arbetsgivarens egen lönepolicy. Förbundet gick segrande ur förhandlingen och den utebliva lönen har nu reglerats för respektive medlem, ett skadestånd har även utbetalts till Ambulansförbundet av region Norrbotten. 
Oavsett om du som arbetstagare väljer att tillhöra ett fackförbund eller inte så får det aldrig påverka din lönesättning, facklig hemvist är inget lönekriterium. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html