Inget är heligt längre, ordförande om falsklarmet och ambulansrånet

Falsklarmet och rånet av läkemedelsväskan från kollegorna och ambulansen i Västmanland under förra veckan ligger långt utanför ramarna för vad jag anser att samhället kan acceptera, säkert håller majoriteten med mig. Det som en gång var heligt är inte längre det och om någon form av ”tjuvheder” någonsin har funnits så är den ett minne blott, missbruk och brottslighet i stort har blivit tyngre och en normförskjutning för vad som är rätt och fel pågår fortlöpande, våra folkvalda politiker har här ett ansvar för att bromsa och vända den trenden genom att tillse att rättsväsendet får de resurser de behöver. För ambulanssjukvårdens del ser jag gärna ett ökat fokus på att säkra vår arbetsmiljö och oss själva i den mån det går genom bland annat ökade utbildningsinsatser, övning och utrustning, Det finns goda exempel från arbetsgivare runt om i landet som jag gärna ser mer av.  
Mina tankar gick omedelbart till besättningen på ambulansen och jag kan bara föreställa mig deras känslomässiga reaktioner av exempelvis förvåning, fasa och chock händelsen gav och lämnade efter sig. Jag har samtalat med områdeschef Fredrik Leek efter det inträffade och förstår att kollegorna mår efter omständigheterna förhållandevis bra och att arbetsgivaren har vidtagit lämpliga åtgärder för att tillse att de drabbade får den hjälp de behöver. 
Den här händelsen var omöjlig att förutse och det är nog tyvärr inte sista gången någon av oss utsätts för något liknande. Det är viktigt att vi i branschen förmedlar vidare händelser som denna och påminner varandra om att alltid tänka säkerhet, vår arbetsmiljö är sällan förutsägbar och faran kan lura bakom vilket uppdrag som helst. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html