Ersätt skyddsmask -90

De flesta av oss är bekanta med skyddsmask -90, den har en längre tid funnits i de flesta persedelväskor med personlig utrustning. Majoriteten av arbetsgivare har valt skyddsmask -90 som flyktmask åt sina arbetstagare. Arbetsmiljöverket har sagt sitt kring förbudet av fortsatt användning och hänvisar till att den inte är CE-godkänd och märkt. En byråkratisk petitess kan vi som arbetar på fältet tycka och vi som fack- och branschförbund kan anse att det känns fyrkantigt och stelbent, men vi har att förhålla oss till detta precis som övriga lagar och förordningar. Ibland slår det fel och vi tycker att det är olyckligt att man inte kunnat förutse eller korrigera märkningen över tid. Att driva vidare fortsatt användning av skyddsmask -90 är inte konstruktivt och hjälper inte våra medlemmar men däremot anser vi att arbetsgivarna om de inte redan har gjort det omgående förser sin personal med likvärdig utrustning. Är detta inte möjligt under överskådlig tid anser Ambulansförbundet att en konsekvensanalys inriktad mot risker bör göras helt enligt ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utifrån det  bör arbetsgivaren skyndsamt utarbeta reviderade arbetsbeskrivningar och riktlinjer som kan vara aktuella kopplade till frånvaron av skydds/flyktmask.
Arbetsmiljöverket angående skyddsmask -90.
https://www.av.se/nyheter/2018/darfor-stoppas-skyddsmask-90/
​​​​​​​

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html