vägen mot ett historiskt klavertramp av rang.

Regeringen drog under förra året i startsnöret för Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:03). Utredningen ska bland annat:

  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
  • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Ambulansförbundet är historiskt sett ett mycket fredligt fackförbund och vi är inte konfliktbenägna. Bortsett från någon enstaka övertidsblockad i förbundets begynnelse har vi löst våra meningsskiljaktigheter med arbetsgivaren genom förhandlingar och/eller ställningstagande i olika förändringar och arbetsmiljöfrågor som berört våra medlemmar. Vi har stor branschkunskap och använder den och närheten till våra medlemmar som vårt främsta vapen i meningsskiljaktigheter. 

Stridsåtgärdsutredningen  är sprungen ur en långdragen konflikt mellan Hamnarbetarförbundet och APM-Terminals i Göteborg, där det svenska näringslivet tycks ha blivit lidande av att containerbåtar inte har lossats och lastats i tid och det är enligt mig mot den bakgrunden regeringen genom utredningen vill inskränka på konflikträtten. Det är anmärkningsvärt hur Regeringen klampar in i en enskild konflikt på arbetsmarknaden och höjer fingret för grundlagsförändringar. Konflikten står mellan Hamnarbetarna och arbetsgivaren, ingen annan. 

Om de förslagen som nu växer fram blir verklighet är vi oroliga för att möjligheterna att kunna företräda våra medlemmar och teckna kollektivavtal begränsas, arbetstagare skulle antingen tvingas kvar i fackförbund som de inte anser för deras talan och sak eller saknar kunskap och intresse om deras arbetsförhållanden eller så skulle de vilket vi sedan länge sett en trend av välja att vara oorganiserade. Vi ser dessutom stora risker med så kallad avtalshoppning vilket skulle innebära att arbetsgivare kan välja att teckna kollektivavtal med organisationer som erbjuder billigare villkor, utan att andra fack kan agera.

Vi som fackförbund är dock inte nämnvärt oroade då utredningen har kritiserats mycket hårt från såväl merparten av övriga arbetstagarorganisationer till forskare och sakkunniga på området. 

Att försöka lösa konflikten i Göteborg med ett quick fix genom att begränsa och lagstifta kommer att visa sig dyrköpt i framtiden och jag anser att regeringen är ute på riktigt tunn is och närmar sig ett historiskt klavertramp av rang. Utredningen måste förpassas till regeringskansliets miljösortering och skämskuddar bör införskaffas.

Gordon Grattidge 
Förbundsordförande 
Ambulansförbundet

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html