Samverkan 112 fortsatt saMarbetspartner till Ambulansförbundet

Ambulansförbundet har idag nått en överenskommelse med Sven Åsheden och bolaget On Road Communications att fortsätta publicera information från förbundet via magasinet Samverkan 112, det innebär ingen förändring för er som medlemmar, prenumerationen på S112 är en del av ert medlemskap. Vi vet att flera av er inte får eller har fått tidningen, vi uppmanar er att i så fall via hemsidan gå in på ”medlemsärenden” och följa anvisningarna där för att komma till rätta med problemet. På samma sida kan du även anmäla eventuell adressändring. Ambulansförbundet har länge tampats med ett föråldrat medlemssystem som i sin tur tillsammans med den mänskliga faktorn bidragit till bland annat ovanstående brist. Vi kan nu efter dagens möte avslöja att On road Communications kommer att tillhandahålla ett nytt system som ska eliminera de besvär det befintliga skapar. Övergången har sedan flera år varit planerad men har fördröjts av olika anledningar. Det nya systemet beräknas vara i full drift före sommaren. Vi vill be samtliga medlemmar som drabbats av utebliven tidning om ursäkt. Vi vill även reservera oss för störningar i övergången till det nya, mer information kommer under processens gång. 
Nästa steg för förbundet är att upprätta ett modernt ärendehanteringssystem som på ett effektivare sätt ska kunna hantera medlemsärenden från allmänna frågor till större fackliga ärenden. Allt i ett led av förbättringsarbete för er som medlemmar och för att förenkla för vår organisation. Det kommer att leda till att belastningen från inkommande ärenden fördelas ut direkt till rätt person i organisationen vilket ger en effektivare hantering, minskad väntetid och en högre svarsfrekvens. Tillsammans med detta och ett ökat intresse hos er medlemmar att verka som kontaktperson och/eller företrädare i förbundet kommer vi under året att kunna hantera ärenden snabbare och effektivare. Starten på detta är redan i bruk under ovan nämnda del av hemsidan ”Medlemsärenden”.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html