Ambulansförbundet besökte ambulansproduktion 

Under fredagen gjorde förbundsordförande Gordon Grattidge ett besök hos Ambulansproduktion i Sandviken. För de som inte är bekanta med företaget så räcker det nog med att vi skriver Chevrolet så vet de flesta vilken typ av ambulans det rör sig om. Containerambulanser med flyttbara sjukvårdsskåp tidigare tillverkade av företagen Anders Wiman AB och Wiman Ambulance, numera Ambulansproduktion. Det var i samband med underhållsarbete på den egna ambulansen som Grattidge råkade två av delägarna till företaget. Det pratades arbetsmiljö och säkerhet, hur viktigt det är för oss att vi känner oss trygga i vår arbetsmiljö. Ambulansförbundet samverkar gärna med tillverkare av ambulanser kring säkerhetsfrågor, design och utveckling av vår arbetsmiljö, vem kan veta bättre än våra medlemmar?! Särskilt i dessa tider då vi spenderar mer och mer tid i själva ambulansen. Vi hoppas på fortsatt kontakt och dialog. 
Ambulansproduktions hemsida hittar ni här

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html