Utvärdering efter terrordådet är i linje med vad ambulansförbundet förespråkar! 

Efter terrordådet tidigare i år på Drottninggatan intervjuades Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattidge av Svenska Dagbladet vilket utmynnade i en artikel. Förbundet kritiserade bland annat bristande beredskap, utbildning, övning och utrustning, flera faktorer som satte ambulanspersonalen på plats i direkt livsfara. Artikeln och Grattidge rosades inte av alla och väckte känslor hos allmänhet och även hos en del kollegor som arbetat på platsen.

- Att jag uttalade mig i Svenska Dagbladet hade bara ett syfte och det var att backa upp mina kollegor på plats, de insatser som utfördes var hjältemodiga men livsfarliga och det här är inget unikum för den här händelsen, vi har sett samma typ av agerande i bland annat Paris och London. De hade inte fått de verktyg och förutsättningar av arbetsgivaren som borde vara ett skall-krav. Vi ska inte ägna oss åt hjältemod i den här branschen, vi ska med tydliga riktlinjer, utbildning, övning och utrustning utföra våra arbetsuppgift på bästa sätt utan att själva försätta oss i livsfara. Det är arbetsgivarens ansvar att tillgodose detta.

Kritiken riktades aldrig mot personalen på plats utan var adresserad till bland annat arbetsgivare och beslutsfattare . ALARM-Ambulansförbundet har sedan många år drivit frågan om en höjd beredskap och rätt förutsättningar för att möta större händelser likt den som inträffade på Drottninggatan. 

- Jag är nöjd med att utvärderingen tar upp det vi har sett och verkat för över så lång tid och min förhoppning är att man inte bara i Stockholm vidtar åtgärder för att möta den här typen av händelse igen, det här är något man måste ta höjd för nationellt, ambulanssjukvården har succesivt nedmonterats under en längre tid och det måste bli ett slut på det nu.   

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html