Ambulansförbundet - en viktig remissinstans och samverkansaktör 

ALARM-Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattitdge hade ett möte med regeringens särskilda utredare Anders Perklev (Riksåklagare) onsdagen den 4 oktober i Stockholm rörande den pågående Blåljusutredningen. Flera av förbundets framförda förslag på åtgärder har tagits i beaktande av utredningen. Bland annat behovet av förändringar avseende ett förstärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal, där förbundet tydligt deklarerat att den som angriper, hotar eller kränker de som är satta att hjälpa, ska hamna i fängelse under lång tid. 

Samhället måste tydligt markera att det renderar kännbara konsekvenser att angripa hjälpare. I utredningens arbete har utredaren medföljt i blåljusmiljön och även träffat blåljuspersonal i verksamheten, vilket förbundet tidigt signalerade en nödvändighet av. 

Gordon Grattidge, framförde bland annat behovet av flaggning av adresser, vilket förbundet också fått in i den parallellt pågående 112-utredningen (Alarmeringsutredningen 2.0.) och behovet av identitetsskydd. Blåljusutredningen kommer dock avgränsas till det straffrättsliga skyddet och mycket talar för att frågan om tjänstemannaskydd, identitetsskydd samt skyddszoner (skyddsklassning av stationer) inte kommer behandlas i Blåljusutredningen. 

Bilden av samhällsutvecklingen, där beredskap för attentat och upplopp måste stärkas samt att personalen måste försäkras en ökad trygghet, upplever förbundet delas av merparten aktörer idag. Tiden då förbundets idéer förlöjligades av andra fackförbund och intresseföreningar som Flisa är förbi, konstaterar Lars Hansson, riksombudsman för ALARM-Ambulansförbundet. Frågorna som förbundet lyfte tidigt är mycket viktiga att hantera skyndsamt. 

Åtgärder krävs redan nu och därför uppmanar förbundet lagstiftaren att införa vissa åtgärder redan nu, i väntan på kommande utredningar. Frågor som handlar om människors liv och hälsa och arbetstagarnas rätt till säkerhet måste få en prioriterad plats på den politiska dagordningen. Ambulanspersonal måste veta vilka adresser och personer de besöker. Förbundet har föreslagit att alla som ringer alarmeringen, genom samtalet också medger informationsutbyte, för att säkerställa att rätt riskbedömning ska kunna göras. Sverige behöver både kramar och krav, men den som angriper ambulanspersonal ska få kännbara straff. 

ALARM-Ambulansförbundet är även remissinstans i Blåljusutredningen och 112-utredningen. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html