Flera fria fackförbund i historiskt möte!

Under torsdagen deltog Ambulansförbundet tillsamnans med flera andra fackförbund i ett möte kring bevarandet av stridsåtgärder och i synnerhet bevarandet av strejkrätten. 
Flera intressanta diskussioner fördes mellan de olika förbunden och man enades också om att stå tillsammans i kampen beträffande denna fundamentala fackliga rättighet, dörren står även öppen för fler fria fackliga organisationer att sluta upp.
Bakgrunden till mötet är att medlingsinstitutet tidigare i år fick i uppdrag av regeringens arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att kartlägga och analysera konflikter där kollektivavtalsbärande arbetsgivare blivit utsatta för stridsåtgärder av annan arbetstagarorganisation än den man slutit avtal med. Det finns flera förslag på att begränsa möjligheten till stridsåtgärder.
Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö samanfattar det hela bra i en artikel i tidningen Arbetet:
 

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar

-
google37d1320978786205.html