Henrik Johansson uppmärksammas av Ambulansförbundet

Henrik Johansson ALARM-Ambulansförbundets tidigare förbundsordförande uppmärksammas med att utses till "Senior Fellow" i samband med detta överlämnades en plakett av nuvarande förbundsordförande Gordon Grattidge. Förbundets motivering till utmärkelsen lyder som följer;
"Henrik Johansson utses härmed till Senior Fellow för sina helhjärtade insatser som har och fortfarande tillför ALARM-Ambulansförbundet värdefullt momentum och mentorskap, Henrik Johansson erhåller titeln Senior Fellow"
- Även om Henrik inte finns kvar i förbundets styrelse så tillför han mycket genom den gedigna grund han har lagt i branschfrågor. Hans breda kundkap och engagemang för enskilda medlemmar är unik och därför anser vi att Henrik bör uppmärksammas, han ska känna att han har gjort skillnad. Vi har flera personer som visat ovärderligt engagemang som kommer att uppmärksamnas under oktober månad deklarerar Grattidge.

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar

-
google37d1320978786205.html