Ambulansförbundet vill ha stärkt identitetsskydd!

Kommande vecka möter Ambulansförbundet riksåklagare Anders Perklev för att ge olika förslag på hur arbetsmiljön beträffande hot- och våld kan förbättras för ambulanspersonal

Ett av förslagen som Ambulansförbundet vill se är ett identitetsskydd liknande det som polis och militär har, så att deras namn inte syns i till exempel journaler och på arbetskläder. I stället skulle man då använda nummerbeteckningar på personalen. Många arbetsgivare har nummer på sina arbetstagare men ofta i kombination med deras för eller efternamn, dessutom är inte sällan spårbarheten relativt enkel i journalerna.

Ambulansförbundet har flera medlemmar som har tagit emot direkta dödshot bland annat i samband med omhändertagandet av skottskadade kriminella patienter.
- Det finns medlemmar som lever under skyddad identitet, säger förbundsordförande Gordon Grattidge.
 Men förbundet betonar att det inte behöver handla om så olyckliga och extrema situationer. Grattidge fortsätter;
- Vi får tydliga indikationer på att det finns medlemmar som känner stark olust i situationer där exempelvis anhöriga till patienter demonstrativt tittar eller frågar efter namn och lika demonstrativt skriver upp namnet. Det är ett stort spektrum och behovet finns över hela. Nu börjar exempelvis akutmottagningar och till och med hälsocentraler införa ett ökat skydd för sina medarbetare som en följd av hot- och våld, det är en sorglig utveckling men det speglar verkligheten idag och naturligtvis är det mycket positivt att åtgärder tas för att säkra upp en trygg arbetsmiljö . Man talar om att skilja patienter och personal åt så mycket som möjligt, inga öppna korridorer eller liknande. Det här borde skicka starka signaler till huvudmännen för Sveriges ambulanssjukvård, och vi undrar när ska ambulanspersonalen få de redskap och den trygghet de förtjänar. Läkarförbundet har lyckats bra med att förmedla sina medlemmars oro vilket lett till åtgärder, nu är det dags att politiker, huvudmän och övriga beslutsfattare tar till sig det som Ambulansförbundet drivit i många år, bland annat stärkt identitetsskydd och tjänstemannastatus. Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar och det är dags att börja ta det på allvar nu, det här är ingen lek, en dag kan det kosta ett liv, det vill vi inte uppleva och inte arbetsgivaren heller gissar jag.   

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar

-
google37d1320978786205.html