112-Utredningen fortgår Ambulansförbundet möter Riksåklagaren

Den 4/10 möter representanter för Ambulansförbundet Riksåklagare Anders Perklev för att som remissinstans beskriva vilka risker kopplat till hot- och våld som finns för ambulanspersonal och vad vi som ambulansanställdas fackförbund kan bidra när det kommer till förslag om åtgärder och lösningar.

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar

-
google37d1320978786205.html