mot avtalsförhandlingar 2018 och vi lanserar kampanjmedlemskapet!

Vi ska inleda nya förhandlingar med arbetsgivarparten där tonvikten ska läggas på att bli avtalspart i befintliga kollektivavtal. Det beslutet tog förbundsstyrelsen under vårmötet på Storön i Värnen.

För att kunna öka förbundets fackliga närvaro runt om i landet krävs större resurser och då är facklig tid den största framgångsfaktorn. Facklig tid har endast avtalsparter rätt till även om vi inklusive våra medlemmar omfattas av befintliga avtal så är vi inte avtalspart, och då har vi inte heller rätt att begära ledig tid av våra arbetsgivare för fackligt engagemang, detta är en stor hämmare och har också varit ett effektivt sätt för övriga fackföreningar att hålla oss borta från samverkan trots att vi på en del platser runt om i landet är i majoritet. Övriga fackförbund applåderar naturligtvis men våra medlemmar och även fler och fler arbetsgivare tycker att det är dags att vi tar ett steg framåt. Arbetsgivarna har upptäckt att vi ofta sitter på goda lösningar och att vi för en bra dialog. Det är vår tid nu!    

Förbundet har sedan länge inte intresserat sig för att bli avtalspart i rådande kollektivavtal då det inte harmonierar med den fackliga politik som förbundet står för. Förbundet vill inte sälja sin agenda billigt till arbetsgivaren men samtidigt höjs röster hos medlemmar och arbetsgivare att vi bör tänka om för att kunna påverka i ännu större utsträckning än vi redan gör, det handlar ofta om kollektivt fackligt företrädande på det lokala planet i samverkansgrupper och liknande, där det som sagt saknas företrädare på grund av frånvaron av facklig tid. Efter noggrant övervägande väljer nu Ambulansförbundet att öppna för diskussioner och förhandlingar kring detta med arbetsgivarorganisationerna.     

"Vi lanserar kampanjen "Avtal-2018" för att markera att vi flyttar fram positionerna. I kampanjen ligger en möjlighet för alla att bli kampanjmedlem"

Vi lanserar kampanjen "Avtal-2018" för att markera att vi flyttar fram positionerna. I kampanjen ligger en möjlighet för alla att bli "Kampanjmedlem"! Kampanjmedlemskapet är till för de som vill stötta oss i vårt fackliga arbete och för de som tror på vår fackliga politik men som av någon anledning inte kan, vågar eller vill ta steget fullt ut över till Ambulansanställdas fackförbund. Inte sällan är man uppbunden av medlemslån eller försäkringar hos andra fackföreningar eller så har man helt enkelt inte bestämt sig ännu. Som kampanjmedlem är alla välkomna, du blir medlem i Alarm-Ambulansförbundet och blir en del av Alarm-familjen, du får ta del av medlemserbjudanden och rabatter, ett års medlemskap kostar 18 kr, som är symbolik för år 2018, du får också en knapp som visar att du stöttar förbundet. Medlemskapet tecknas enklast via vår webshop, en av våra länkar på sidan eller när du möter oss, betalningen hanteras smidigt via Swish.  

Kampanjmedlemskapet sträcker sig över ett år och när medlemskapet går ut erbjuds du exklusivt som tack för ditt stöd antingen ett fullvärdigt medlemskap med de två första månaderna avgiftsfria, eller om du inte arbetar aktivt prehospitalt så erbjuds du ett stödmedlemskap med samma förmånliga avgiftsfria start.  

Förbundsorförande Gordon Grattidge säger vid ett tillfälle:
-"Det har aldrig varit viktigare än nu att ansluta sig till Alarm-Ambulansförbundet, ambulansanställdas fackförbund, det är vår tid nu och för de som tror på en enad ambulanskår med branschanpassade avtal och arbetsförhållanden som passar yrkets särart är det dags att ansluta sig idag, tillsammans kan vi ena, förändra och förbättra en hel bransch. Välkommen till Alarm, välkommen Hem".   
 

Bli en del av Alarm-familjen nu! Klicka på knappen nedan!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html