regeringen kallar Ambulansförbundet till möte.

Ambulansförbundet har blivit kallade av Sveriges regering tillsatta Blåljusutredning som  leds av riksåklagare Anders Perkelev. 
Blåljusutredningen (Ju 2016:23) som fått till uppgift att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. yrkeskategorier i fråga om förekomsten av hot och våld.
Ambulansförbundet kommer den 10/5 att beskriva vår verklighet på fältet och även delge de förslag på lösningar vi sedan länge jobbat hårt för. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html