Välkommen ombord Sven-Gunnar! Ambulansförbundets nya ombud i Uppland.

Sven-Gunnar Lundin Sven-Gunnar Lundin

Ambulansförbundet är väldigt glada att kunna presentera Sven-Gunnar Lundin som nytt ombud för Uppland. Uppland och Uppsala är sätet för förbundet och Sven-Gunnar satt med i möteslokalen i Uppsala 2005 när förbundet grundades. 
Att åter igen ha ett ombud på plats i Uppland är mycket värdefullt och att det är en god kollega och en av våra äldsta medlemmar räknat  i antal medlemsår gör inte saken sämre.
"Jag är överlycklig och det här är en del av målsättningen och det jag har talat om att vi ska lägga krut på under min mandatperiod, att vi ska komma närmare medlemmarna igen genom att knyta till oss lokala eldsjälar" säger förbundsordförande Gordon Grattidge glatt i samband med att han skakar hand med Sven-Gunnar Lundin för att slå fast Lundins nya roll och välkomna honom som facklig företrädare. Sven-Gunnar har en lång och gedigen erfarenhet av ambulanssjukvård och kommer att utbildas fackligt av förbundet men är redan nu den företrädare ni medlemmar i Uppland i första hand kontaktar. Sven-Gunnar kommer också att hålla er uppdaterade på vad som händer angående lokala ärenden i Uppland.
Ni når Sven-Gunnar Lundin på; sg.lundin@ambulansforbundet.se 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html