Succé i Norge Nobbad i sverige

För en vecka sedan deltog förbundsordförande Gordon Grattidge vid ett stort seminarium i Trondheim inbjuden som föreläsare tillsammans med representanter från Svensk Polis och Räddningstjänst på temat hot- och våld mot blåljuspersonal. Över 270 personer från branschens alla nivåer fanns på plats och norrmännen beskriver seminariet som "ett av de bästa". Samtliga föreläsare var överens och en röd tråd löpte genom hela dagen. Våra norska kollegor berömde alla föreläsare för den tydlighet vi hade kring vår arbetsmiljösituation. 
Under 2016 reste norrmännen till Sverige och besökte bland annat Järvaområdet i Stockholm, vilket var upprinnelsen till seminariet vi bjöds in till. I Norge väljer man nu att gardera sig så att de inte ska hamna i samma situation som vi befinner oss i. Takhöjden i debatten är betydligt högre i Norge än här. Till Norge flygs vi in och välkomnas, i Sverige nobbas och utesluts vi av mässan Ambulans-17. 

https://www.facebook.com/uftrondheim/posts/1107899899351413

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html