Ambulansförbundet föredragande vid blåljuskongress i norge

Ambulansförbundet har bjudits in som föredragshållare till en blåljuskongress i Trondheim den 21/3 som i år handlar om hot- och våld mot blåljuspersonal i Sverige med fokus på "No-go zones" eller även mer tillrättalagt uttryckt som "särskilt utsatta områden".
- "Det är med stor ära och glädje vi reser till våra grannar i Norge och delar med oss a våra erfarenheter", säger förbundsordförande Gordon Grattidge som är den som kommer att vara föredragande. Vi kommer att beskriva vår situation idag i Sverige. Även representanter från polis och räddningstjänst kommer att ge sin bild av läget. Intresset för detta i Norge är stort och 275 personer från blåljussektorn är anmälda till seminariet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html