Styrelsemöte

Idag samanträder förbundsstyrelsen i Sigtuna. Frågor som kommer att diskuteras under mötet är bland andra, färdriktning, framtid och medlemstillströmning. Förbundet är i skrivande stund under ett hårt arbetstryck, vi har många medlemsärenden som kommer in, det vill säga förhandlingar för och med våra meldemmar. Vi är involverade som remissinstans i flera frågor, senast igår satt vi i möte med Socialstyrelsen. Vi arbetar flitigt med opinionsbildning inte minst gällande hot- och våld, i beredskapsfrågor samt utbildning. Det ökade trycket går hand i hand med att Förbundet vinner mark och är numera en självklar part i branchen. Denna positiva riktning kräver förändring för att bestå, förslag på förändring och färdväg lyfts idag.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

google37d1320978786205.html