Ambulansförbundet

Sveriges enda Ambulansfack

Ambulansförbundet är ditt naturliga val av facklig tillhörighet om du arbetar med prehospital sjukvård. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att du jobbar i en bil, vi organiserar personal på land, till sjöss och i luften.  Vi välkommnar alla kategorier av personal. Ambulansförbundet är politiskt oberoende.

Vi är sveriges enda ambulansfack och vår kunskap i branschen går inte att ta miste på, alla företrädare arbetar aktivt i ambulans i någon grad. Vi vet vad det handlar om, vi är hemma i den arbetsmiljö vid företräder, våra medlemmar är våra kollegor därför är vi ofta slagkraftiga i förhandlingar med arbetsgivaren och vi har under åren gjort skillnad i otaliga förhandlingar både kollektiva och enskilda ärenden.

Styrelsen för förbundet jobbar ofta på central nivå med utveckling av branschen för att på så vis förbättra arbetsmiljön för medlemmar och kollegor, exempel på frågor som drivs är utbildning, beredskap, hot- och våld. Vi påverkar Regering, partiföreträdare, MSB, Socialstyrelsen, Katastrofmedicinskt Centrum m.f.l. kort och gott vi är där och bevakar era intressen. Det är viktigt att vi finns med här då det påverkar vår arbetsmiljö direkt eller indirekt.

Vi har idag inget separat avtal med arbetsgivaren men alla medlemmar innefattas naturligtvis av rådande kollektivavtal som alla andra. Det är kort och gott ingen skillnad för dig och dina arbetsvillkor. Vårt mål är naturligtvis att såsmoningom teckna ett eget avtal med arbetsgivaren som är anpassat till vår bransch och oss som ambulanskollektiv. Ditt medlemsskap är av central betydelse för den målsättningen.

Vision

"Ambulansförbundet arbetar för en enad ambulanskår präglad av yrkesstolthet och genomsyrad av etiska koder. Vi arbetar för en ambulanssjukvård på lika villkor, där lön ska avspegla ambulansyrkets särart. Ambulanspersonalen ska i lag försäkras övning och kompetensutveckling."

Hört från företrädarna

"Vi förhandlar aldrig bakom lyckta dörrar och aldrig i frånvaro av medlem"

"Vi talar när andra tiger och benämner saker vid dess rätta namn"

google37d1320978786205.html