Utvecklas i ditt fackförbund och gör skillnad

Sverige har aldrig behövt ett ambulansfack så mycket som nu, det är vår tid nu och för att kunna påverka, värna, utveckla och förbättra vår bransch krävs engagemang.

Kort om oss

Ambulansförbundet är de ambulansanställdas fackförbund, vi organiserar all typ av prehospital personal. Förutom att arbeta med att företräda våra medlemmar i olika samanhang är vi delaktiga i utvecklingen av branschen. 

Information om tjänsten

Kontaktperson / Ombudsman

Arbetsuppgifter

Du kommer till exempel att:

      Kontaktperson:

 • Vara länken mellan lokala medlemmar och förbundet centralt.
 • Informera medlemmar om Ambulansförbundets verksamhet.
 • Hålla förbundets centrala organisation informerad om vad som händer lokalt.
 • Vara en ambassadör, informera presumtiva medlemmar, dela ut informationsmaterial och vid behov hjälpa blivande medlemmar med medlemsansökan.
 • Samordna informationsmöten med stöd av representant från förbundet centralt.

  Ombudsman:
 • Vara länken mellan lokala medlemmar och förbundet centralt.
 • Informera medlemmar om Ambulansförbundets verksamhet.
 • Vara en ambassadör, Informera presumtiva medlemmar, hålla informationsträffar och vid behov hjälpa blivande medlemmar med medlemsansökan.
 • Företräda Ambulansförbundets medlemmar lokalt i så kallade samverkansmöten med Arbetsgivaren.
 • Vara behjälplig eller helt självständig i att bereda lokala fackliga ärenden. 
 • Aktivt arbeta för att stärka Ambulansförbundets inflytande lokalt. 

Vi söker dig som

Kontaktperson: 

En ödmjuk person med sunda värderingar som delar Ambulansförbundets fackliga politik och som är mån om sitt yrke, arbetsplats och framförallt sina kollegor. Den här personen kan vara någon helt utan facklig kunskap och ambitionsnivån sätts av individen själv. 

Finns ambitionen hos personen finns all möjlighet till utveckling, genom intern utbildning och ökat förtroende. 

Ombudsman:
En ödmjuk person med sunda värderingar som delar Ambulansförbundets fackliga politik och som är mån om sitt yrke, arbetsplats och framförallt sina kollegor. 

Du bör ha någon typ av facklig bakgrund och/eller kunskap om fackligt arbete, kanske från ett annat förbund? Måhända är du förtroendevald för ett annat förbund idag men du delar inte deras värderingar eller arbetssätt? Detta är inget ovanligt. 
 

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

 • (Endast Word,RTF,PDF)
  (max 10 MB)
 • (Endast Word,RTF,PDF)
  (max 10 MB)
 • (max 10 MB)

START: 
Omgående
 

OMFATTNING: 
Efter förmåga/varierande 

LÖN: 
Ersättning för resor och andra kostnader, ombudsmän kan erhålla ett arvode.
Utbildning och utvecklingsmöjligheter.
Känslan av att vara delaktig i att skapa ett stark Ambulansförbund.

SISTA ANSÖKNINGSDATUM:
Löpande

google37d1320978786205.html