"Alarm har alltså skapat sig ett momentum, och i det kommer man att framföra ett par tydliga krav. De ska gå ut i en intern appell i facket, och sedan lyftas mer publikt. Men under Almedalsveckan har man också pratat med en del politiker för att så några frön."

Det här skrev tidningen Dagens Medicin på sina politiska sidor i samband med Almedalsveckan förra året där Henrik Johansson förbundets tidigare ordförande deltog. Läs gärna hela artikeln här

Men historien tar sin början långt före Almedalsveckan 2016, det här är arbetsmiljörisker och frågor som förbundet sedan lång tid tillbaka sett och haft på sin fackliga agenda.

Ambulansförbundet nuvarande ordförande Gordon Grattidge säger:
- Vi har indentifierat de här problemen och riskerna genom att vara lyhörda tagit våra medlemmar på största allvar, dessutom har styrelsen egna upplevelser av hot- och våld i tjänsten då vi samtliga arbetar operativt i branschen. Vi var det första fackförbundet som lyfte det här och dessutom kom vi med konkreta förslag och lösningar som tidigt aviserades till riksdag och regering.  

Det som tidigare ansågs som överdrivet och kontroversiellt, inte minst hos arbetsgivare, övriga fackliga inom sjukvården och i politiken anammas nu överlag. Förbundets förslag har fått genomslag och dessutom finns det ett stort folkligt stöd från allmänheten. 

Grattidge fortsätter:
- Det är våra förslag som presenteras i debatter och i utredningar och vi ser nu fram emot kommande möte med Riksåklagare Anders Perklev där vi också ställer hårda krav på att pågående utredning levererar ett fullgott skydd åt våra medlemmar.  
- Fröet som vi planterat med stor omsorg och idogt arbete har nu vuxit till ett träd i full blom som nu håller på att befruktas, så snart hoppas vi att våra medlemmar och kollegor får skörda frukten, säger Förbundsorförande Gordon Grattidge stolt. 
 

Läs hela inlägget »

Den 4/10 möter representanter för Ambulansförbundet Riksåklagare Anders Perklev för att som remissinstans beskriva vilka risker kopplat till hot- och våld som finns för ambulanspersonal och vad vi som ambulansanställdas fackförbund kan bidra när det kommer till förslag om åtgärder och lösningar.

Läs hela inlägget »

Vi ska inleda nya förhandlingar med arbetsgivarparten där tonvikten ska läggas på att bli avtalspart i befintliga kollektivavtal. Det beslutet tog förbundsstyrelsen under vårmötet på Storön i Värnen.

För att kunna öka förbundets fackliga närvaro runt om i landet krävs större resurser och då är facklig tid den största framgångsfaktorn. Facklig tid har endast avtalsparter rätt till även om vi inklusive våra medlemmar omfattas av befintliga avtal så är vi inte avtalspart, och då har vi inte heller rätt att begära ledig tid av våra arbetsgivare för fackligt engagemang, detta är en stor hämmare och har också varit ett effektivt sätt för övriga fackföreningar att hålla oss borta från samverkan trots att vi på en del platser runt om i landet är i majoritet. Övriga fackförbund applåderar naturligtvis men våra medlemmar och även fler och fler arbetsgivare tycker att det är dags att vi tar ett steg framåt. Arbetsgivarna har upptäckt att vi ofta sitter på goda lösningar och att vi för en bra dialog. Det är vår tid nu!    

Förbundet har sedan länge inte intresserat sig för att bli avtalspart i rådande kollektivavtal då det inte harmonierar med den fackliga politik som förbundet står för. Förbundet vill inte sälja sin agenda billigt till arbetsgivaren men samtidigt höjs röster hos medlemmar och arbetsgivare att vi bör tänka om för att kunna påverka i ännu större utsträckning än vi redan gör, det handlar ofta om kollektivt fackligt företrädande på det lokala planet i samverkansgrupper och liknande, där det som sagt saknas företrädare på grund av frånvaron av facklig tid. Efter noggrant övervägande väljer nu Ambulansförbundet att öppna för diskussioner och förhandlingar kring detta med arbetsgivarorganisationerna.     

"Vi lanserar kampanjen "Avtal-2018" för att markera att vi flyttar fram positionerna. I kampanjen ligger en möjlighet för alla att bli kampanjmedlem"

Vi lanserar kampanjen "Avtal-2018" för att markera att vi flyttar fram positionerna. I kampanjen ligger en möjlighet för alla att bli "Kampanjmedlem"! Kampanjmedlemskapet är till för de som vill stötta oss i vårt fackliga arbete och för de som tror på vår fackliga politik men som av någon anledning inte kan, vågar eller vill ta steget fullt ut över till Ambulansanställdas fackförbund. Inte sällan är man uppbunden av medlemslån eller försäkringar hos andra fackföreningar eller så har man helt enkelt inte bestämt sig ännu. Som kampanjmedlem är alla välkomna, du blir medlem i Alarm-Ambulansförbundet och blir en del av Alarm-familjen, du får ta del av medlemserbjudanden och rabatter, ett års medlemskap kostar 18 kr, som är symbolik för år 2018, du får också en knapp som visar att du stöttar förbundet. Medlemskapet tecknas enklast via vår webshop, en av våra länkar på sidan eller när du möter oss, betalningen hanteras smidigt via Swish.  

Kampanjmedlemskapet sträcker sig över ett år och när medlemskapet går ut erbjuds du exklusivt som tack för ditt stöd antingen ett fullvärdigt medlemskap med de två första månaderna avgiftsfria, eller om du inte arbetar aktivt prehospitalt så erbjuds du ett stödmedlemskap med samma förmånliga avgiftsfria start.  

Förbundsorförande Gordon Grattidge säger vid ett tillfälle:
-"Det har aldrig varit viktigare än nu att ansluta sig till Alarm-Ambulansförbundet, ambulansanställdas fackförbund, det är vår tid nu och för de som tror på en enad ambulanskår med branschanpassade avtal och arbetsförhållanden som passar yrkets särart är det dags att ansluta sig idag, tillsammans kan vi ena, förändra och förbättra en hel bransch. Välkommen till Alarm, välkommen Hem".   
 

Bli en del av Alarm-familjen nu! Klicka på knappen nedan!

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet lanserar en ny sida på Facebook, ALARM-Branschnytt, ett nyhetsflöde, som ska ge medlemmar och intresserade nationella och internationella nyheter knutet till den prehospitala sjukvården.
-"Tanken är att tydligare särskilja information från förbundet och information från och om branschen", säger Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattidge. 
-"Vi arbetar även på olika lösningar för att nå ut i större utsräckning till de som väljer att inte finnas på sociala medier, vi vet att det finns ett stort behov av detta, ingen ska känna sig diskriminerad. Den nya hemsidan ambulansfacket.se  är en del av den lösningen och den är fortfarande i sin linda, vi kommer att utveckla den fortlöpande.", fortsätter Grattidge. 
-"Det är förbundet centralt som till en början kommer att se till att hålla ALARM-Branschnytt uppdaterad och levande, vi har även en prisbelönt krönikör och debattör som redaktör till sidan men vi ser gärna att engagerade medlemmar hör av sig om intresse finns för att jobba med ALARM-Branschnytt, det är också ett sätt att skapa engagemang och känslan av att vara delaktig i ett sammanhang, det är ju vad facket handlar om, Ambulansförbundet är inte facket, medlemmarna är Ambulansförbundet", avslutar Grattidge som efterlyser engagerade medlemmar.
 

Läs hela inlägget »

Alarm-Ambulansförbundet har sedan årskiftet börjat att arbeta med "kontaktpersoner" för att få en lokalare förankring och för att bygga engagemang. Anledningen till att dessa medlemmar får benämningen kontaktperson är för att markera att det inte ställs några krav på att personen ska fungera som ett lokalt ombud och företräda förbundet i olika förhandlingar. Kontaktpersonen är i första hand en länk mellan förbundet centralt och övriga medlemmar, för medlemmen eller presumtiva medlemmar någon att vända sig till på det lokala planet, någon man känner igen. Förbundets ledning får i sin tur tidiga signaler på förändringar, arbetsmiljöproblem och en verksamhetsnära bild av hur det ser ut hos just dig.
Förbundet söker nu flera personer runt om i landet som vill vara kontaktperson.
Vi kan förutom den glädjen och personliga utveckling det ger att vara en del av Alarms gemenskap erbjuda dig facklig utbildning samt en väg mot ett djupare engagemang.   

Om du är nyfiken eller intresserad klicka här så kommer du till vår kontaktsida där du finner ett formulär längst ner, eller skicka ett mail till gordon.grattidge@ambulansforbundet.se 

Läs hela inlägget »

Vill du stötta ambulansförbundet?
Bli en del av alarm- familjen för endast 18 kr!

Förser Ambulansförbundet med bilder av högsta kvalitet!
google37d1320978786205.html