nytt från förbundet

Regeringen drog under förra året i startsnöret för Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:03). Utredningen ska bland annat:

  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
  • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Ambulansförbundet är historiskt sett ett mycket fredligt fackförbund och vi är inte konfliktbenägna. Bortsett från någon enstaka övertidsblockad i förbundets begynnelse har vi löst våra meningsskiljaktigheter med arbetsgivaren genom förhandlingar och/eller ställningstagande i olika förändringar och arbetsmiljöfrågor som berört våra medlemmar. Vi har stor branschkunskap och använder den och närheten till våra medlemmar som vårt främsta vapen i meningsskiljaktigheter. 

Stridsåtgärdsutredningen  är sprungen ur en långdragen konflikt mellan Hamnarbetarförbundet och APM-Terminals i Göteborg, där det svenska näringslivet tycks ha blivit lidande av att containerbåtar inte har lossats och lastats i tid och det är enligt mig mot den bakgrunden regeringen genom utredningen vill inskränka på konflikträtten. Det är anmärkningsvärt hur Regeringen klampar in i en enskild konflikt på arbetsmarknaden och höjer fingret för grundlagsförändringar. Konflikten står mellan Hamnarbetarna och arbetsgivaren, ingen annan. 

Om de förslagen som nu växer fram blir verklighet är vi oroliga för att möjligheterna att kunna företräda våra medlemmar och teckna kollektivavtal begränsas, arbetstagare skulle antingen tvingas kvar i fackförbund som de inte anser för deras talan och sak eller saknar kunskap och intresse om deras arbetsförhållanden eller så skulle de vilket vi sedan länge sett en trend av välja att vara oorganiserade. Vi ser dessutom stora risker med så kallad avtalshoppning vilket skulle innebära att arbetsgivare kan välja att teckna kollektivavtal med organisationer som erbjuder billigare villkor, utan att andra fack kan agera.

Vi som fackförbund är dock inte nämnvärt oroade då utredningen har kritiserats mycket hårt från såväl merparten av övriga arbetstagarorganisationer till forskare och sakkunniga på området. 

Att försöka lösa konflikten i Göteborg med ett quick fix genom att begränsa och lagstifta kommer att visa sig dyrköpt i framtiden och jag anser att regeringen är ute på riktigt tunn is och närmar sig ett historiskt klavertramp av rang. Utredningen måste förpassas till regeringskansliets miljösortering och skämskuddar bör införskaffas.

Gordon Grattidge 
Förbundsordförande 
Ambulansförbundet

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundets ordförande jobbar för tillfället med att granska och besvara delbetänkandet i Blåljusutredningen, det vill säga den bild och de förslag på åtgärder som har lämnats av utredningen. Som remissinstans har Ambulansförbundet varit delaktig i det som  nu presenteras i utredningen samt att förbundet före den 5 april kommer att lämna sin kommentar kring utredningens delbetänkande. Det är berättelser från er medlemmar  tillsammans med annan fakta som har legat till grund för förbundets yttrande. Tack vare er har frågan uppmärksammats och slutligen lett till en utredning, ni har nått ända fram till Regeringes utredare, tack för att ni delar med er. 

Läs hela inlägget »

Vi vill ha in flera ansökningar till EMS-Championships i Köpenhamn. Vänta inte till sista minuten anmäl ditt lag nu, följ den HÄR länken. 

Läs hela inlägget »
Om du ansluter dig till oss under mars får du utan extra kostnad ett tygmärke att sätta på exempelvis jackan eller persedelväskan. Den kommer även inom kort att dyka upp i vår web-butik tillsammans med andra fina produkter. Klicka HÄR för att bli medlem nu.
Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet har idag nått en överenskommelse med Sven Åsheden och bolaget On Road Communications att fortsätta publicera information från förbundet via magasinet Samverkan 112, det innebär ingen förändring för er som medlemmar, prenumerationen på S112 är en del av ert medlemskap. Vi vet att flera av er inte får eller har fått tidningen, vi uppmanar er att i så fall via hemsidan gå in på ”medlemsärenden” och följa anvisningarna där för att komma till rätta med problemet. På samma sida kan du även anmäla eventuell adressändring. Ambulansförbundet har länge tampats med ett föråldrat medlemssystem som i sin tur tillsammans med den mänskliga faktorn bidragit till bland annat ovanstående brist. Vi kan nu efter dagens möte avslöja att On road Communications kommer att tillhandahålla ett nytt system som ska eliminera de besvär det befintliga skapar. Övergången har sedan flera år varit planerad men har fördröjts av olika anledningar. Det nya systemet beräknas vara i full drift före sommaren. Vi vill be samtliga medlemmar som drabbats av utebliven tidning om ursäkt. Vi vill även reservera oss för störningar i övergången till det nya, mer information kommer under processens gång. 
Nästa steg för förbundet är att upprätta ett modernt ärendehanteringssystem som på ett effektivare sätt ska kunna hantera medlemsärenden från allmänna frågor till större fackliga ärenden. Allt i ett led av förbättringsarbete för er som medlemmar och för att förenkla för vår organisation. Det kommer att leda till att belastningen från inkommande ärenden fördelas ut direkt till rätt person i organisationen vilket ger en effektivare hantering, minskad väntetid och en högre svarsfrekvens. Tillsammans med detta och ett ökat intresse hos er medlemmar att verka som kontaktperson och/eller företrädare i förbundet kommer vi under året att kunna hantera ärenden snabbare och effektivare. Starten på detta är redan i bruk under ovan nämnda del av hemsidan ”Medlemsärenden”.

Läs hela inlägget »

Häng med oss!

FÖRBUNDS-TV

 

Ambulansförbundets TV-kanal
"Ambulans-TV" Kommer inom kort

AMbulansförbundet på facebook

AMBULANS-shop

tshirtfram tshirtrygg nessesär solglasögonarenaprofil sportflaska iphoneskalsvart iphoneskalgrönt CD72A35A-F604-4929-80F5-12BB00BFBE28

ÖPPNAR INOM KORT!

Samarbetspartners & Sponsorer

google37d1320978786205.html