nytt från förbundet

Bakgrunden till tvisteförhandling var att ett antal av Ambulansförbundets medlemmar lönesats lägre än med jämförbara kollegor av annan facklig hemvist. Arbetsgivaren saknade grund för den lägre lönesättningen. Det kan ses som en föreningsrättskränkning och särbehandling av de anställda och som i detta fall stred det mot arbetsgivarens egen lönepolicy. Förbundet gick segrande ur förhandlingen och den utebliva lönen har nu reglerats för respektive medlem, ett skadestånd har även utbetalts till Ambulansförbundet av region Norrbotten. 
Oavsett om du som arbetstagare väljer att tillhöra ett fackförbund eller inte så får det aldrig påverka din lönesättning, facklig hemvist är inget lönekriterium. 

Läs hela inlägget »
Falsklarmet och rånet av läkemedelsväskan från kollegorna och ambulansen i Västmanland under förra veckan ligger långt utanför ramarna för vad jag anser att samhället kan acceptera, säkert håller majoriteten med mig. Det som en gång var heligt är inte längre det och om någon form av ”tjuvheder” någonsin har funnits så är den ett minne blott, missbruk och brottslighet i stort har blivit tyngre och en normförskjutning för vad som är rätt och fel pågår fortlöpande, våra folkvalda politiker har här ett ansvar för att bromsa och vända den trenden genom att tillse att rättsväsendet får de resurser de behöver. För ambulanssjukvårdens del ser jag gärna ett ökat fokus på att säkra vår arbetsmiljö och oss själva i den mån det går genom bland annat ökade utbildningsinsatser, övning och utrustning, Det finns goda exempel från arbetsgivare runt om i landet som jag gärna ser mer av.  
Mina tankar gick omedelbart till besättningen på ambulansen och jag kan bara föreställa mig deras känslomässiga reaktioner av exempelvis förvåning, fasa och chock händelsen gav och lämnade efter sig. Jag har samtalat med områdeschef Fredrik Leek efter det inträffade och förstår att kollegorna mår efter omständigheterna förhållandevis bra och att arbetsgivaren har vidtagit lämpliga åtgärder för att tillse att de drabbade får den hjälp de behöver. 
Den här händelsen var omöjlig att förutse och det är nog tyvärr inte sista gången någon av oss utsätts för något liknande. Det är viktigt att vi i branschen förmedlar vidare händelser som denna och påminner varandra om att alltid tänka säkerhet, vår arbetsmiljö är sällan förutsägbar och faran kan lura bakom vilket uppdrag som helst. 
Läs hela inlägget »
Ambulansförbundet välkomnar Conny Engstrand som förbundsjurist. Conny har verkat som jurist i närmare tjugo år och är främst inriktad på arbetsrätt. Conny bedriver sin juridiska verksamhet i advokatbyrån Nordström Advokater. 
Vi ser fram emot ett bra samarbete med Conny och vi har redan fått ett smakprov på Connys arbetsrättsliga kunskaper i en nyligen avslutad tvisteförhandling. 
Läs hela inlägget »

Antalet kollegor i Norrbotten som väljer att ansluta sig till Ambulansförbundet ökar och det ger ringar på vattnet, intresset är stort och vi har tillfrågats om vi kan tänka oss att åter igen göra stationsbesök i Haparanda och Kalix, självklart vill vi det! Den här gången kan ni träffa förbundsordförande Gordon Grattidge och Norrbottens två ombud Kai Koivumaa och Malin Marklund. Klockan 12.00 i Haparanda och klockan 16.00 i Kalix den 9:e november. Kom förbi och lyssna på information om Ambulansförbundet, passa på att ställa frågor eller bara för att ta en kopp kaffe och snacka ambulanssjukvård. Det är även ett ypperligt tillfälle att ansluta sig till Sveriges enda renodlade fack- och branschförbund för ambulanspersonal. Välkomna!  

Läs hela inlägget »

Ambulansförbundet finns tyvärr inte med på pågående CISA-konferens i Växjö som planerat och annonserat. Vi försökte in i det sista att kraftsamla företrädare för att åka till Växjö och representera förbundet i vår monter. Men av olika anledningar löste det sig inte som vi ville och vi fick välja att utebli den här gången. Vi hoppas att kunna möta er på andra platser framöver. 

Läs hela inlägget »

Häng med oss!

FÖRBUNDS-TV

Ambulansförbundets lag i European EMS-Championships

loading...

Tillfälligt stängt!

AMbulansförbundet på facebook

Samarbetspartners & Sponsorer

google37d1320978786205.html